page

Vi er en gjeng som har det latterlig hyggelig på jobb, og felles for alle er at vi elsker å designe tjenester som gjør en forskjell.

Designmetodikk som styringsverktøy — Verdiskapning hos Strawberry

Vi inviterer til faglig Påfyll om hvordan Strawberry bruker designmetodikk som styringsverktøy for å skape verdi internt i organisasjonen.

Designmetodikk som styringsverktøy - onsdag 8. mai klokken 8.30-10.10