showcases

Bedre omsorg med velferdsteknologi

Tellu leverer produkter innen velferdsteknologi og lager digitale løsninger for helsepersonell og pasienter. De har utviklet en plattform for å samle alle tjenestene på ett sted, med mål om å gjøre hverdagen for omsorgspersoner og brukere enklere og tryggere.

Utfordring

Noen av tjenestene Tellu tilbyr er Digital Hjemmeoppfølging og Digitalt Tilsyn. Med Digital Hjemmeoppfølging kan pasienter rapportere sin egen fysiske og psykiske helse fra telefon eller nettbrett. Ved bruk av andre teknologiske hjelpemidler kan de også lese av blodtrykk og temperatur, og legge til denne informasjonen. Det gjør at helsepersonell kan følge opp pasientene uten at de trenger å forlate hjemmet sitt. 

«Med Digital Hjemmeoppfølging kan vi følge opp pasienter som ikke trenger å være på sykehus, men som likevel bør følges opp.»

– Victor Barrera, Chief Product Officer i Tellu.

Tidligere fikk de en egenbehandlingsplan kun i en PDF, som vi ville gjøre mer dynamisk. 

TelluCare Tilsyn bruker kameraovervåkning, slik at hjemmetjenesten og helseinstitusjoner kan følge med på pasienter og få beskjed dersom noe skulle skje. TelluCare er plattformen og der alle tjenestene samles. 

Tellu ville forbedre og videreutvikle produktene, men de hadde ingen interne designressurser selv, og fikk derfor med Lars Jenssen, UX-designer fra Northern Beat.

Prosess

Arbeidet med Digital Hjemmeoppfølging startet i mai 2022, og arbeidet med TelluCare Tilsyn og TelluCare høsten 2022. TelluCare var et stort innvasjonsprosjekt som Tellu har kjørt sammen med flere kommuner i Agder. 

— Jeg startet med å gå gjennom eksisterende innsikt, og bli kjent med Tellu og produktene deres, forteller Lars. Vi så på hvilke frustrasjoner og muligheter pasientene og helsepersonell opplever, for å se hvor vi kunne skape verdi, uten at det blir merarbeid for helsepersonell.

De utviklet et konsept for Digital Hjemmeoppfølging og brukertestet det før videre utvikling. De jobbet spesielt tett opp mot Bodø Kommune og Bodø Sykehus, og hjemmetjenesten for å både samle innsikt og teste hypoteser. 

— Det vi fant var at brukerene syns at Digital Hjemmeoppfølging bidrar til å både frigjøre tid for helsepersonell og skape trygghet for pasientene. Pasientene er veldig glad i produktet, ikke på tross av menneskelig oppfølgning, men fordi de vet at noen følger med. Skulle de bli ordentlig syke, så blir det lagt merke til, forteller Lars. 

Arbeidet med TelluCare Tilsyn og TelluCare handlet i stor grad om å samle de administrative oppgavene til helsepersonell, slik at de kan følge opp pasientene i ett brukergrensesnitt og ikke hoppe mellom forskjellige apper. I tillegg til kameratilsyn, er også trygghetsalarmer, sensorer og GPS koblet til, slik at helsepersonell kan følge med på forskjellige faktorer.

— Appen som brukes av helsepersonell varsler når kamera oppdager en hendelse, som for eksempel av pasienten har gått ut av rommet i en omsorgsbolig, forteller Barrera. Vi jobber med å utvide produktet slik at det også kan brukes av pasienter som mottar hjelp i hjemmet.

Helsepersonell skal kunne se hendelser direkte i appen, og se nøyaktig lokasjon og avstand, i tillegg til å kunne journalføre det fra appen. 

— Det vi fant, og som ikke overrasket oss stort, er at det å kunne følge med og følge opp fra ett brukergrensesnitt, vil spare mye ressurser for helsevesenet, forteller Lars. 

Løsning

Velferdsteknologi er en sektor med stor vekst, så det var viktig for teamet å bygge løsningene for lang sikt og utvikle brukervennlige løsninger fra starten. Det var spesielt viktig for produkter som dette, der flere enn én person har ansvar for oppfølgingen. 

«Vi ser at all forenkling vi gjør er til stor hjelp i hverdagen til helsepersonell, siden arbeidsmengden allerede er stor.»

– Lars Jenssen, UX-designer Northern Beat.

Teamet hadde fokus på å utvikle fleksible løsninger, som kan brukes av både sykehus, sykehjem og hjemmehjelpen. De jobber forskjellig og har ulike behov for funksjonalitet. Det samme gjelder fleksibilitet med tanke på sykdom. En dement kan ikke forholde seg til teknologi på samme måte som en som er svak til bens. 

— Det var en dokumentar på NRK tidligere i år, som handlet om feilbruk av velferdsteknologi. En kvinne ble forvirret av medisindispenseren sin. Den snakket til henne, men hun kunne ikke snakke tilbake til den, forteller Lars. Både for helsepersonell og pasientene er det viktig at produktene er intuitive og gjennomprøvd. 

— Lars har bidratt mye i designprosessene, og bidratt til få til godt samarbeid mellom produkt og design. Vi har fått veldig stor tillit til han, og er veldig fornøyd med arbeidet, avslutter Victor Barrera. 

Digital Hjemmeoppfølging er i utvikling, og er nå i en pilotprosjektsfase. Forbedringene de gjorde i TelluCare er i pilotfase for Agder-kommunene, og TelluCare Tilsyn er nå i produksjon.

— Det har vært skikkelig fint å jobbe mot helsevesenet. Det er noe ekstra å kunne hjelpe de som hjelper andre i en sårbar situasjon, forteller Lars. Jeg er takknemlig for å ha vært med og for å ha skapt verdi i arbeidet med Tellu.

Prosjektteamet

Lars Jenssen

Lars Jenssen

Innovasjons- og tjenestedesigner

+47 99555533