post

Radical focus — hvordan få mest mulig ut av dine OKRs

Radical focus er en metode som de siste årene har blitt mer og mer brukt av de som driver med produktutvikling og har OKR som målstyringsverktøy.

OKR står for Objective and Key Results, og handler kort fortalt om å sette seg et hovedmål som kan måles om man når eller ikke.

Setter man sammen OKR med Radical focus får man en metode som hjelper organisasjonen og teamene til å oppnå målene man setter seg, uten for mange møter for å diskutere fart og flyt. Vi vet at å finne og å holde fokus er en utfordring, derfor må vi tilrettelegge for dette i team. Dette er særlig viktig om du ønsker å bygge oppunder at folkene du jobber med skal skinne, og dermed også produktet. 

Hele poenget er altså å rydde vekk all unødvendig støy så alle kan jobbe mest mulig fokusert til enhver tid. Det er en metodikk som jeg synes fungerer bedre enn alle de andre metodene jeg har vært borti. Jeg tror også at den kan benyttes uavhengig om du jobber i produktutvikling eller ikke. 

Heldigvis behøver du ingen inngående kunnskap for å jobbe med Radical focus. Begrepet i seg selv sier mye — det handler om å legge vekk alt som ikke er essensielt for å nå målet.

Denne artikkelen gir deg en enkel guide til hvordan komme i gang, og de tre viktigste delene du behøver:

  1. Gameplan
  2. Monday commitments
  3. Friday wins

La oss sette i gang!

Det viktigste først — sett tydelige mål i form av OKRer

Grunnarbeidet gjøres i form av at dere setter tydelige mål for perioden dere går inn i. Det kan være lurt å holde seg til ett eller to objectives og et par key results. Det handler først og fremst om hva vi mennesker klarer å fokusere på til en og samme tid. Færre og tydeligere OKRer gir bedre resultat enn å ha mange OKRer som ofte settes bare for at det skal se ut som man får til masse. Det er mer motiverende å faktisk nå et mål og klare å huske hva det er fra uke til uke. 

Gjør det tydelig hva som er viktig for perioden dere jobber i. Ikke fyll opp med for mange mål.

Sett opp og bruk gameplanen

Lag en gameplan for hele perioden de nye OKRene gjelder for. Dette er ofte kvartalsvis eller terminer. Vår ser slik ut:

Slik kan en mal for gameplan se ut.

I midten har vi antall uker vi skal jobbe mot målet (OKRer), og så deler vi opp over og under mellom utviklingsoppgaver og business/designoppgaver. 

Vi bruker gameplanen hver uke, og forholder oss mer til den enn selve OKRene. Den gir oss et oversiktsbilde over hele perioden, og hvilke tema (high-level) vi må ha dekket for å oppnå målene våre. Vi skiller mellom planlagte (gule post-it’s), og gjennomførte (hvite post-it’s) temaer, og hvilke milepæler/viktige hendelser vi har i løpet av perioden (røde og grønne blokker under). 

En viktig forskjell mellom en gameplan og et roadmap er at gameplanen er flytende, og kan og skal endres på. Den er et verktøy, ikke et statisk dokument. 

Lock it in med Monday commitments

Hver mandag starter vi uken med Monday commitments. Det er ukens første og viktigste møte hvor vi går gjennom gameplanen, ser på hvilke oppgaver, temaer og milepæler vi jobber mot, og så setter vi våre egne personlige mål for uken, som gir et tydelig fokus og det betyr også at hver enkelt tar eierskap til oppgaver som skal løses i løpet av uken. Vi baserer våre commitments på dette spørsmålet:

Hva er de aller viktigste oppgavene vi kan sette oss for å komme nærmere målet vårt?

På den måten bryter man opp et ganske stort mål i mindre deler som gjør dem mer håndterbare. Dette bruker vi ikke mer enn 15 minutter på.

Vi varmer opp med en check-in før vi ser på gameplanen. Etterpå kommer vi tilbake hit hvor vi setter våre commitments for uken.

Dette møtet gir deg god kontroll og et tydelig fokus for resten av uken. I mange tilfeller hvor produktteamet jobber fra samme lokasjon kan det også erstatte daglige stand-ups. For vi vet jo hva alle jobber med, og du slipper å miste fokus når du først er i gang.

For team som jobber remote eller hybrid kan det være fint å ha et fast møtepunkt hver dag for å snakke sammen, bygge kultur og tillit innad i teamet, spesielt om det er nytt.

Get shit done: Ei uke med fokus

Hele uka har nå blitt forankret i en commitment, som du kan jobbe fokusert med frem til fredag. Så avtaler og snakker man med teamet asynkront, gjerne på Slack eller lignende, og utviklerne detaljerer sine oppgaver og bryter de ned i detalj i Jira, DevOps eller lignende. 

En ideell og noe forenklet kalender for de fleste av oss, men poenget er at det kun er to møter i uka som er linket direkte til prosess. Resten av tiden bruker du som du selv anser som riktig for å oppnå målene du har satt deg. Om det betyr møter, har du tid til det. Om det betyr konsentrasjonsarbeid, har du tid til det og. Det er ikke konstante avbrudd, så sjansen for at du faktisk får gjort det du har satt deg som mål er jo skyhøy! Og det må belønnes.

Kos i fokus: Friday wins

Ukens siste og hyggeligste møte. Hva er Friday wins? Jo, vi feirer alle seirene vi har hatt i løpet av uken med et kort og gøyalt møte på slutten av fredagen. 

Legg til rette for kos i fokus og god stemning, det er tross alt fredag. Hva har vi fått til, hva har vi lært? Hva har vært skikkelig bra? Har du noe å vise fram? Alle får tid til å fortelle, og vi heier og feirer alle seire, store som små. Og for de som nå tenker at det høres skikkelig kleint ut — det er ingenting som er finere enn å få bekreftelse på det du har gjort, at du er verdifull i teamet og at det du leverer er topp kvalitet. 

Også på de dagene eller ukene hvor du føler at du kanskje ikke har fått til allverdens. Kanskje du har hjulpet kollegaen din, eller planlagt frem i tid? Feir det! Og dette har en effekt, ved at man uke etter uke har lyst til å bevise at man hele tiden får til greier. Snøballen begynner å rulle av seg selv. 

Så legg til side din indre kritiker, lytt til folka dine, og vær med på å bygge opp teamet ditt ved å klappe og juble for dem og alt de bidrar med for at bedriften lykkes, og dere er på vei mot å nå målene deres. Vær den hypekvinnen eller mannen du ønsker å ha i livet.  

Et tips for å komme i modus for å ha det gøy sammen kan være å starte med noe helt annet som får dere i godt humør. Vi spiller noen ganger spill, har leker eller vitser.

Do it yourself kit

Metoden er like enkel som den er effektiv, og har vært en gamechanger for mitt team. Ikke bare leverer vi raskt, men vi scorer en all-time high på målinger av team happiness og team health index. Dette skyldes at vi har et kontinuerlig fokus på visjonen vår, og alle har muligheten til å påvirke den. 

Kom i gang med Radical focus i ditt produktutviklingsteam! Nedenfor finner du en link til et Mirobrett hvor du kan hente malen vi bruker for å fasilitere for Radical focus, og hvordan alt henger sammen. Og ikke nøl med å tilpasse den til deres behov. 

Her finner du Miro-brettet

Sånn ser det ut i vårt board i en OKR periode med Radical focus.

Noen siste tips på veien

Lykke til!