showcases

Forenklet hverdag for 20.000 daglige besøkende

Tydelige innganger for brukerne

Kartverket samler og systematiserer data fra både hav, land og verdensrommet. Over 20 000 besøker kartverket.no hver dag. De nye nettsidene har ikke bare en ny og moderne drakt, det er også mye enklere å finne frem og folk får raskere gjort det de vil.

Utfordring

Kartverket har en bred og mangfoldig gruppe av brukere. De leverer alt fra tur- og friluftskart, til tinglysningsskjema for eiendom og gir oversikt over havnivåene i hele landet. 

Deler av innholdet var sortert og strukturert etter interne fagområder. Og i tillegg var den gamle nettsiden utviklet i 2011-2013. De tekniske begrensingene det førte med seg, gjorde det vanskelig å presentere innhold på en god og brukervennlig måte. 

Kartverket ville at den nye nettsiden skulle være hovedfartsåren inn til de forskjellige tjenestene de tilbyr. I tråd med den generelle tekniske utviklingen har også folk sine forventninger til Kartverket økt. For å sørge for dette startet vi fra scratch. Hva trenger egentlig folk? Og hvor forventer de å finne det?

Foto: Statens Kartverk

Prosess

Vi ledet arbeidet med UX, design og konseptutvikling gjennom hele prosjektet. Vi samarbeidet med Epinova, som stod for den tekniske utviklingen og med fagekspertene i Kartverket, som hadde ansvar for innholdet. Gjennom hele prosjektet jobbet vi som et tverrfaglig team, sammen med kundeservice og avdelingene i Kartverket. 

Aller først gikk vi gjennom nettsidestatistikk og analysedata fra flere år tilbake. Det var gull verdt, og gjorde at vi kom raskt i gang med brukertesting. Kartverket har en bred målgruppe, og når både profesjonelle og privatpersoner. Vi ville komme under huden på alle.

Vi snakket både med folk som bruker nettsiden, og fagekspertene i etaten. Her kartla vi hvordan de bruker nettsiden og hvilke utfordringer de møter. Vi fant raskt ut at de fleste profesjonelle aktørene allerede har direkte kontakt med fagmiljøet i Kartverket. Derfor ble forsiden rettet mot privatpersoner, med enkle innganger til toppoppgavene. Innholdet ble bygget opp etter kjernesider med brukerbehov i sentrum. Hvis innholdet ikke var relevant for brukere, fikk det ikke bo på nettsiden. 

«Vi er svært fornøyd med den retningen nettsiden har fått, med et friskt, nytt design og en oppbygging som gir en helt ny og moderne brukeropplevelse»

Sveinung Engeland, prosjektleder i Kartverket

Løsning

Med én hovedfartsåre og et helhetlig visuelt uttrykk ble det både enklere å kjenne igjen Kartverket og finne frem til det man trenger. 

Forsiden på kartverket.no

Vi testet gjennom hele prosjektet, for å raskt få tilbakemeldinger på både prototyper og innholdstruktur. Med brukere i fokus ble nettsiden strukturert etter toppoppgaver, nådde vi målet for de nye nettsidene. Nemlig å gjøre hverdagen litt enklere for de 20 000 som besøker kartverket.no daglig.