showcases

Effektivt boligsalg

FINN Eiendom er den desidert største og mest populære markedsplassen for kjøp og salg av bolig. Tidligere i år lanserte de nye annonsepakker og en helt ny måte å vise frem boligannonser. Oppdateringen gir også boligmeglere bedre markedsføring og mer innsikt om boligene de selger.

Utfordring

Nesten 95 % av alle boliger som er til salgs blir annonsert på FINN, og i løpet av en helt vanlig uke er det godt over 15 000 000 sidevisninger. Sommeren 2020 satte FINN eiendom i gang et nytt initiativ for å gå gjennom hele produktporteføljen og tjenestene for første gang på mange år. Målet var å gjøre det bedre og enklere å kjøpe og selge bolig, og samtidig øke verdien for meglere og meglerforetakene som annonserer på FINN.

Prosess

Vår designer Maria Karlsen har vært en del av kjerneteamet i FINN eiendom hele veien, sammen med andre designere, produkteiere og forretningsutviklere.

Prosjektet startet med en stor innsiktsperiode for å finne ut hvilke områder prosjektet skulle fokusere på og hvilke mål de skulle jobbe mot. Teamet så på de forskjellige prosessene i markedet; alt fra hvordan folk søker etter boliger til salgs, og hvordan meglerne ønsker å promotere seg selv. 

— Vi undersøkte friksjonspunktene og usikkerhetene som folk kjenner på når de skal selge eller kjøpe bolig. Det er jo ett av de viktigste salgene og kjøpene man gjør, og er ofte hele lommeboka til folk, sier Maria.

Selv om det er forskjellige brukergrupper, skulle prosjektet skape verdi i alle ledd – for boligkjøpere, boligselgere, meglere og meglerforetak. Sluttbrukerne skulle være trygge på at de velger den megleren som er riktig for dem, samtidig som meglerne skulle kunne vise frem styrkene sine og hvordan de skiller seg fra andre.

— Det å skulle svare på behovene til de forskjellige brukergruppene har vært en utfordrende balansekunst. Boligkjøpere ønsker å ta gode valg og hjelp til å navigere i markedet. Boligselgere ønsker å føle seg trygge i salgsprosessen og vise frem boligen sin best mulig. Meglere ønsker leads og det å kunne skille seg ut, forklarer Maria.

Innsikt har styrt prosessen, og utfordringer og behovene teamet fant var grunnlaget og rettesnoren for hvordan de designet nye produkter eller oppdaterte eksisterende tjenester i FINN-universet. 

— Med en så stor og mangfoldig brukergruppe har det vært viktig å hele tiden sjekke hvordan endringer og oppdateringer blir mottatt, sier Maria. Vi hadde tre piloter opp mot lansering for å sjekke om arbeidet vi gjorde fungerte. 

Løsning

Nye FINN eiendom ble lansert 5. januar i 2022, etter halvannet år med beinhard jobbing. Boligannonsene er nå pakketert på en helt ny måte, hvor man kan velge mellom liten, medium og stor annonsepakke. Søkeresultatsiden er også oppdatert og redesignet, og viser frem boligene basert på de forskjellige annonsepakkene og effektproduktene meglerne velger.

«Vi så i innsiktsfasen at folk ikke visste at meglere var interessert i prate også etter at boligen var solgt. Så vi ønsker å senke terskelen for den type dialog.»

– Maria Karlsen, senior designer.

En av løsningene er et nytt kontaktskjema, som er en ny måte å kontakte megleren etter at en bolig er solgt på FINN. I tillegg har boligannonsen fått en ny status etter at en bolig er solgt, som viser boliger solgt i samme område det siste året, og hva områdets prisklasse er. Denne oppdateringen er også ett av svarene på behovet til boligkjøperne om å gjøre markedet mer oversiktlig.

— Vi ville fjerne litt av den manuelle jobben som mange boligkjøpere gjør. Flere sitter med kompliserte regneark og gjør masse arbeid for å sammenligne forskjellige boliger. Ved å vise frem forskjellige tall og statistikk håper vi at det blir enklere å finne drømmeboligen, sier Maria. 

Selv om løsningen har vært testet og pilotert i flere omganger, har ikke lanseringen gått ubemerket hen. Hele Norge kjenner til FINN.no, og med populære tjenester kan endringer gjøre vondt i starten. Teamet rekrutterte brukere til en Hotjar-undersøkelse via nettsiden, og i løpet av kort tid fikk de hele 7000 svar.  

En av endringene som er mest omdiskutert er fremhevet annonse. Selv om teamet har lansert flere andre små og store produkter, er det den som er mest synlig for folk flest. 

«Det er helt tydelig at det engasjerer. Jeg har fått ganske tykk hud gjennom prosjektet. Det er noen som virkelig hater endringen, og noen som syns det er topp»

– Maria Karlsen, senior designer.

Selv om tilbakemeldingene kan være fulle av superlativer, må vi ta det på alvor og lære av tilbakemeldingene for å sikre at plattformen er enkel å bruke og gir merverdi for både kjøpere, selgere og meglere, utdyper hun. 

Utviklingen fortsetter selv om første versjon er lansert, og teamet kjører brukertester og dybdeintervjuer med både boligkjøpere, boligselgere og meglerne, om hvordan de opplever endringene.

Kjerneteamet vant FINN Awards for beste «team work of the year», og fortsetter å jobbe med FINN eiendom også etter første lansering. Alle har et stort eierskap til hvordan det går, og et ønske om å gjøre det best mulig. 

— Det har vært et helt sinnsykt bra prosjekt å være designer i, sier Maria. Vi har blant annet kjørt flere go-to-market møter som har samlet alle teamene som har vært involvert. Det har gjort at vi har vært enige om hva vi prioriterer og jobber med, som har gjort at alle sitter på samme innsikt og forståelse.

Prosjektet er langt fra ferdig, og målet for 2022 er å sikre at produktene er så gode som de kan være.

— Vi jobber videre med løsningen, med enda mer innsikt og tilbakemeldinger, avslutter hun.

Prosjektteamet