post

Slik bruker jeg AI til å visualisere konsepter

Agnes sitter foran PC'en

Som tjenestedesigner jobber jeg med å finne ut hvordan bedrifter kan utvikle produkter og tjenester som skaper gode brukeropplevelser. En viktig del av denne jobben er å rådgi beslutningstakere om hvilke grep som bør prioriteres. For at beslutninger skal tas på best mulig grunnlag bruker jeg ofte verktøy som historiefortelling og visualisering av kundereisen.


Historiefortelling hjelper oss å bedre forstå brukernes behov. Vi lager et mentalt bilde av en person som møter en utfordring som vårt nye produkt eller tjeneste løser. Gjennom disse fortellingene vekker vi emosjonelle reaksjoner, får dypere innsikt i brukerne og deres behov, og skaper en felles visjon om en fremtid hvor utfordringen er løst.

Gjennom historiefortelling, kombinert med klare formål og effektmål, gir vi teamet større frihet i valg av design og teknologi. Dette sikrer gode resultater for bedriften og den beste opplevelsen for kunden.

Så hvordan kommer AI inn i dette?

ChatGPT kan hjelpe oss med både innsikt og gode idéer ved å komme med innspill og vinklinger vi ikke har tenkt på. Bildegenereringsverktøy, som for eksempel Midjourney, gjør det raskt og enkelt for oss å skape de bildene vi forestiller oss til visuelle presentasjoner.

Tidligere har du kanskje brukt lang tid på å lete etter bilder som visualiserer akkurat det du ønsker å kommunisere. Med AI kan du selv lage akkurat det bildet du ser for deg. Bildene kan se realistiske ut, om du ikke ser alt for nøye etter, og du kan illustrere den situasjonen du ønsker, i det miljøet som er relevant for deg. I begynnelsen vil du kanskje ikke spare tid på å bruke AI fordi det tar litt tid å lære deg hvordan få den til generere akkurat det du ønsker. Men, med litt prøving og feiling kan det bli et effektivt verktøy for å illustrere konsepter.

Hvordan bruke AI til historiefortelling og visualisering

Ved å kombinere historiefortelling, ulike scenarier og AI-illustrasjoner, skisserer vi en fremtid der kundene opplever en ideell interaksjon med våre tjenester. For bedrifter kan det være vanskelig å forestille seg et slikt scenario når de er vant til dagens arbeidsmetoder.

AI-genererte bilder tilfører en «wow-faktor» og virker mer overbevisende enn enkle strektegninger. Midjourney hjelper oss med å skape realistiske visualiseringer av fiktive personer som benytter seg av våre produkter i konkrete situasjoner.

Enkle konseptskisser som viser produktet i bruk i fiktive situasjoner.

I eksempelet over brukte vi en enkel stil på bildene for å beholde inntrykket om at dette var konsepter på skissestadiet. Ved å ta vare på promptene (kommandoer brukt til å generere bilder), kunne vi samkjøre stilen slik at det så ut som bildene hørte sammen.

I et annet prosjekt fokuserte vi på fremtidsrettede konsepter. Derfor valgte vi en mer realistisk og detaljert stil for illustrasjonene, for å tydelig formidle en følelse av innovasjon og fremtid.

Visualisering av målgrupper i ulike situasjoner.

Vi startet med å definere målgruppene våre. Ved å bruke ChatGPT utforsket vi fremtidige trender og interesser for disse gruppene. Selv om innsikten noen ganger virket forutinntatt og ikke alltid bringer mye nytt, gav det oss likevel verdifulle perspektiver å bygge videre på. Basert på dette benyttet vi Midjourney for å visualisere målgruppene i relevante omgivelser.

Fremtidskonsept utviklet for målgruppen "Familie".

Eksempelet ovenfor viser et konsept spesielt utviklet for målgruppen «Familie». Vi investerte ekstra tid i UX-skissene, og brukte bilder fra Midjourney til å plassere disse skissene i forskjellige scenarier. På denne måten ble de knyttet sammen til en sammenhengende fortelling. Ved hjelp av tekstbokser skapte vi en historie som leder leseren gjennom en fremtidsvisjon, selv uten vår direkte tilstedeværelse under presentasjonen.

Praktiske tips på veien

Det finnes mange tips til hvordan man skal skrive gode prompts. Jeg har selv lært mye av YouTube.

Om jeg skal gi deg noen tips må det bli disse:

Happy prompting!

Agnes Floa

Agnes Floa

Innovasjons- og tjenestedesigner

+47 98900806