post

NAV vant prisen for beste brukeropplevelse!

Fra venstre: Sara Alejandra Manzanares Monter (NAV), Miriam Eileen Nes Begnum (NAV), Therese Slang (Northern Beat), Marit Victoria Rosenvinge (NAV), Harald Hegerberg (Divisjonsdirektør strategi og utvikling i Bufdir) og juryleder Kristoffer Lium (Digital tilgjengelighetsekspert i NRKs teknologidivisjon)

Brukeropplevelsesprisen ble delt ut for aller første gang på årets Yggdrasil konferanse, som gikk av stabelen 15. og 16. april. Vinneren ble NAV for deres nye søknadsdialog for å søke arbeidsavklaringspenger. Vår designer Therese Slang har vært en viktig del av teamet i utviklingen av denne løsningen.

Prisen skal hedre utviklere, designere og virksomheter som har utviklet digitale løsninger som oppfyller prinsippene for universell utforming, god design og gode brukeropplevelser.

Therese Slang, senior UX designer i Northern Beat, er Design Lead og produktdesigner for Team Innbygger hos NAV. Etter prisutdelingen forteller hun at det er veldig stort for teamet at de gjennom designmetodikk, og det at de satte innbyggernes behov og smertepunkt i sentrum for arbeidet, har lykkes i å hjelpe noen av de som trenger det aller mest i det norske samfunnet. De har brukt mye tid både før, under og etter lansering på å skaffe seg en grundig forståelse av innbyggernes situasjon og behov, og for smertepunktene i dialogen med NAV. Blant annet er de det teamet i NAV som har brukt brukertestlaben aller flest ganger.

Enklere søknadsdialog for arbeidsavklaringspenger

I løpet av ett år søker over 100.000 personer i Norge om arbeidsavklaringspenger fra NAV, dersom de på grunn av sykdom eller skade er helt eller delvis utenfor arbeidslivet.

Team Innbygger hos NAV fikk i 2022 oppdraget med å bedre den digitale dialogen med de som søker arbeidsavklaringspenger. Den eksisterende dialogen var hverken lett å finne eller å forstå. Skjemaet var heller ikke universelt utformet og det var ikke klarspråk. For brukerne var det også vanskelig å vite hva som skjedde med søknaden videre etter de hadde sendt den inn.

NAV ønsket å endre dette til en enklere og mer brukervennlig løsning. For å få til dette har Team Innbygger samlet inn innsikt om brukerne av søknadsskjemaet, i tillegg til å intervjue brukere om hvordan de opplever søknadsprosessen. Teamet har utviklet ulike nye versjoner som er testet i flere omganger. Underveis har de involvert brukerne i testingen for å fortløpende få tilbakemeldinger til de til slutt satt med en ny søknadsdialog de var sikre på ville gjøre søknadsprosessen enklere og bedre for brukerne.

Den nye søknadsdialogen har en brukertilfredshet på 98%, og søkerne bruker 60% mindre tid enn tidligere på å svare på alle spørsmålene, noe som tilsvarer omtrent 15 minutter.

«En av grunnene til at jeg tror vi lykkes med arbeidet, var at vi var et tverrfaglig team som jobbet tett sammen i hele prosessen, fra innsikt, via design og til kode, test og produksjon.»

Therese Slang, Design Lead og produktdesigner i Team Innbygger

Om den nye søknadsdialogen sier juryen følgende: «God HTML-struktur, et tydelig uttrykk med bruk av visuelle elementer, og et enkelt, klart og tillitsskapende språk, gjør at innbygger får en enklere vei til mål.»

Prosjektteamet