showcases

Digitalisering av kjøpesentre

Bakgrunn

Netthandelen har økt mye, noe som har resultert i at adferden til norske forbrukere har endret seg. Olav Thon Gruppen (OTG) så det derfor som viktig å ruste kjøpesentrene sine med en god digital strategi for å møte dagens kunder. Ca. 90 kjøpesentre i Norge og Sverige skulle få nye nettsider – med fokus på en redaktørvennlig løsning og brukervenlige, SEO-optimaliserte nettsider.

Fristende artikler til inspirasjon for brukerne

Utfordring

OTGs tidligere løsning bar preg av manuelt arbeid og lite automatisering, noe som ble en stor utfordring for de svært ulike kjøpesentrene og deres redaksjoner. Kjøpesentrene varierer i størrelse med alt fra 10 til 200 butikker, lokalisert fra nord til sør, med ulike redaksjoner som innehar ulik digital kompetanse.

Northern Beat og teknologipartner Epinova fikk derfor oppdraget med å gjøre det enklere for redaktører, også de uten tidligere webkompetanse, å vedlikeholde, produsere og publisere innhold på nett. Løsningen måtte med andre ord være intuitiv, forståelig og kreve minimal opplæring av de nærmere 100 ulike senter-redaktørene.

Prosess og løsning

I 2017 gjennomførte vi en større innsiktsprosess i samarbeid med OTG. Deretter hadde vi flere workshops i året etter, hvor vi kom til bunns i hvilke utfordringer som skulle løses med de rundt 90 nye nettsidene. Der det tidligere tok 2-3 dager å sette opp et nytt nettsted, var ambisjonsnivået vårt nå at nettstedene skulle settes opp på minutter.

For at senter-redaktørene skal slippe å forholde seg til funksjoner de ikke trenger, har vi laget et grensesnitt med Episerver som grunnmur. De har derfor fått et grensesnitt som kun inneholder relevante funksjoner, og som er tilrettelagt slik at man uavhengig av teknisk kompetanse skal kunne produsere og publisere innhold.

Vi har designet nettsidene til senterne og redaktørgrensesnittet parallellt. En rød tråd i løsningen har vært at man som redaktør skal oppfatte en helhet mellom nettsidene og redaktørgrensesnittet. Vi har derfor etterstrebet at dette er så likt som mulig. For eksempel når en redaktør lager en artikkel eller et tilbud, skal dette bygges opp tilsvarende som det vil bli seende ut på nettsiden. Man skal til en hver tid se hvordan det vil bli seende ut for sluttbrukerne.

I tillegg hadde OTG behov for et sted å lagre strukturerte kjøpesenterdata som butikker, merkevarer og lignende, for å enklere kunne distribuere denne infoen til tredjepartsløsninger og andre interne løsninger.

Redaktørene har lite tid til innholdsarbeid, derfor forenklet vi grensesnittet
Det er enkelt å navigere i den nye løsningen for redaktørene

Flere selskap har vært involvert i de ulike teamene, hvor Northern Beat har vært ansvarlig for innsiktsarbeid, brukertesting, leveransen av konseptet og brukeropplevelse – i samarbeid med kunden. Vi har jobbet etter smidig prosjektmetodikk, og den røde tråden har vært vårt fokus på brukerne i alle prosjektets faser. Samtidig har det tverrfaglige fokuset på teamsammensetning vært gjeldende, hvor representanter fra laverandører og kunde har jobbet tett sammen.

Vi jobber etter metodikk med sitt utspring i prinsippene fra Design Thinking og Lean UX, hvor brukerbehov, forretningsbehov, hypoteser og testing står i fokus.
For å sikre at vi lager en løsning som både er brukervennlig og treffer målgruppen, er brukertesting hyppig gjennomført gjennom hele prosjektperioden. Vi inviterte også redaktører fra 7 kjøpesentre til å teste løsningen, der de gjennomførte oppgaver tilsvarende deres arbeidshverdag. De hadde da anledning til å gi tilbakemeldinger fortløpende.

«Å jobbe tett med utviklere, testere, kunder og brukere har vært en suksessfaktor»

Marie Stenbeck-Askheim, Senior interaksjonsdesigner i Northern Beat

Resultatet

Desember 2019 ble første kjøpesenter lansert, med påfølgende utrulling av resterende kjøpesentere utover våren og høsten 2020. Vi ser at målet med å raskt kunne sette opp nettstedene er oppnådd. Løsningen er fleksibel og mye er automatisert. Dette gjør at både de mindre kjøpesentrene, i tillegg til de store, har oppdaterte og gode nettsider. Innholdet oppfattes som mer tilgjengelig og relevant enn tidligere. Tilbakemeldinger fra både leietakere, senterredaktører og kunder er positive.

Refleksjon og læringspunkter

Å jobbe tett med utviklere, testere, kunde og brukere har vært en suksesssfaktor. Representanter fra hele teamet var engasjert og involvert fra tidlig fase med innsikts- og konseptarbeid, til utvikling og lansering. Dette har vi erfart at gir stort eierskap hos alle prosjektdeltakerne, som igjen er med på å løfte resultatet av løsningen. Det bidrar også til at prosjektdeltakerne får en sterk teamfølelse, og at alle ønsker å bidra til et godt samarbeid.

Det har også vært viktig å være samlokalisert noen dager i uken, slik at beslutninger kunne tas raskt. Samtidig var det også nødvendig at teamet kunne jobbe uforstyrret de dagene man sitter fra hverandre. Dette bidro til stor effektivitet!

MER AV VÅRT ARBEID