showcases

Ny plattform for solide tjenester

OBOS er Norges største boligbygger med nesten 500 000 medlemmer. Nå bygger de fremtidens samfunn med brukerne i fokus, og vi er stolte over å ha levert prosjektene som pågår.

Utfordring

Med et bredt tjenestespekter fordelt på ulike eldre plattformer, var den helhetlige opplevelsen av OBOS’ digitale flater utfordrende. Målet er å sørge for at alle nye digitale tjenester blir en del av den nyutviklede løsningen, med en raskere time to market, og et tydeligere bilde av «ett OBOS» på tvers av tjenestene.

«Sammenlignet med juli 2019 har det vært en økning på 25% i antall brukere og 31% i antall besøk i løpet av juli 2020»

Bendik Knapstad, OBOS Analyse

Vårt engasjement er knyttet til brukeropplevelse i form av design og innsiktsarbeid. Vi har lederansvaret for design (UX lead) i tillegg til grafisk design. Vi jobbet tett opp mot de ulike forretningsområdene og markedsavdelingen. 

OBOS ønsket å få kommunisert sitt sterke samfunnsengasjement og verdisett gjennom nye og etablerte tjenester. Med fokus på universell utforming i alle tjenester blir disse tilgjengelig for alle. Målet er at nettsidene til OBOS og OBOS-banken skal tilfredsstille Web Content Accessibility Guidelines‘ trippel A-krav for tilgjengelig innhold på nett. 

Prosess

Sammen med front- og backendutviklere, tekstforfattere, prosjektledere og produkteiere jobber vi etter smidig prosjektmetodikk med tverrfaglig fokus. Vi baserer oss på Design Thinking og Lean UX. 

Brukertesting blir utført sammen med forretning og utvikling hos OBOS, noe som gir gode, brukervennlige løsninger. Brukertestingen blir utført både i lab og gjennom online tester. Med prinsippet mobile first, blir mye av testingen utført på mobil, noe som gjør det enkelt å foreta uformelle tester og geriljatesting. 

Når vi har stått ovenfor spesielle utfordringer har dette blitt løst gjennom å kjøre Google Design Sprints, gjerne ved å involvere flere i organisasjonen. Ved å ta i bruk denne metoden har man måtte prioritere og ta de vanskelige valgene på hva som skal løses, innenfor de gitte rammene. Den satte også i gang et større innovasjonsprosjekt som vi gleder oss til å se hos OBOS.

Løsning

OBOS har fått en oppdatert visuell profil for web, som fokuserer på et helhetlig OBOS. 

Sammen med OBOS bygget vi en innholdsplattform for å samle alle OBOS’ tjenester på ett sted, dette ble gjort for å levere bedre tjenester til OBOS-medlemmer og kunder. Prosjektet innebar også å bygge en informasjonsarkitektur med ny navigasjon og et designsystem som underbygger de nye målsettingene.

Designsystemet sørger for at alle tjenestene og produktene viderefører merkevaren OBOS på tvers av konsepter og tilbud. Nybolig-universet har blitt helt nytt og forbedret. Alt fra backend, informasjonsarkitektur, design og brukeropplevelser har fått en oppgradering. Min side har blitt ny og forbedret, slik at tjenestene fungerer bedre på lag med OBOS-appen.

Effekt

Effekten av arbeidet som er gjort vises tydelig på besøkstall fra OBOS’ nettsider. Ett år etter at nettsiden ble lansert ser man at det totalt er en økning på 40% i antall besøkende. Det har også vært en stor økning i antall konverteringer. Totalt er det 22% flere konverteringer på å bli medlem i OBOS.

Alle tall fra 2020 må også sees i lys av pandemien, som har tvunget brukerne til å bli mer digitale. Som for eksempel ser man det i økningen på nedlastninger av prospekt og påmelding på interesselister, som er typiske handlinger som tidligere foregikk fysisk. Men med nye sider og nytt design har OBOS lagt et godt grunnlag for den digitale hverdagen som venter oss i fremtiden.


Lyst å komme i kontakt?

NOE AV VÅRT ARBEID