post

Brenner for å forstå folk

Ingvild Bjertnæs Augestad er designer, og jobber blant annet med UX design og UX research. Med analytisk og brukersentrert fremgangsmåte jobber hun for å finne de gode løsningene og møte brukerens behov. Og når hun trenger en pause, finner hun frem verktøy på hytta, tar med kona på tur i skogen — med ryggsekken full av godteri, eller ser en god film.

Hvilket øyeblikk fanget interessen din for design?

Det aller første øyeblikket var da jeg ble introdusert for InDesign, på videregående skole. Jeg ble bergtatt av de mulighetene det gav for visuell kommunikasjon og formgivning, i kombinasjon med foto. Det var nok første drypp av interesse for designfaget.

Mens vi jobbet med grafisk design på videregående, var utgangspunktet mitt at jeg vil kommunisere med mennesker gjennom tekst, bilde og komposisjon. Jeg har dysleksi, så det å kunne kommunisere visuelt gjennom design var tiltrekkende.

Hva brenner du for i faget?

Jeg brenner for å forstå folk og for å formidle deres stemme videre på rett måte. Det å omskape innsikten til gode løsninger, og kommunisere det på en måte som gjør at det både blir lyttet til og gir løsninger på problemene. Forstå fullstendig hva folk trenger, og ikke bare anta at man har en løsning på det. 

Design som kommunikasjonsform gir også mulighet for å spre forståelse om temaer som fortjener fokus.  Når jeg var student var det særlig formidling av LHBTIQ+ saker og saker som omhandlet identitet jeg fokuserte på. Det var utrolig spennende og lærerikt i forhold til å møte mennesker og videreformidle/konvertere innsikt fra møtene til et publikum med lite bakgrunnskunnskap om tema. 

Hvis du ikke var designer, hva ville du vært da?

Da hadde jeg nok jobbet med mennesker, og gjerne mennesker i vanskelige situasjoner. Jeg er en omsorgsperson, og har stor evne til å leve meg inn i hvordan andre har det. Det er en ganske nyttig egenskap også når jeg jobber med å samle innsikt, men jeg kunne nok også studert kriminologi, psykologi eller sykepleie.

Hva kunne du snakket om i 30 minutter på sparket?

Identitet og spesielt kjønnsidentitet i dagens samfunn. Hva som gjør oss til oss, og hvordan vi som samfunn må jobbe for å gjøre det lettere å bryte med normen. Min hypotese er at vi kan oppnå det ved å legge mindre vekt på forskjeller og merkelapper, og det som setter folk i bås. 

Hva er utfordrende med jobben din?

At det er mange avgjørelser som skal tas. Jeg er en veldig åpen person, og må ofte gå mange runder med meg selv før jeg tar en beslutning. Jeg stoler ikke blindt på det jeg finner frem til, som er både en styrke og en svakhet samtidig. Det er en kjempefordel når jeg jobber med innsikt, der målet er å ikke la seg styre av egne holdninger, tidlige hypoteser eller overbevisninger man har fra før. Men det er vanskeligere når det kommer til å fastslå løsninger og definere hva vi skal gjøre. Spesielt merkbart er det når vi jobber på detaljnivå.

Og helt til slutt, hva vil du bli bedre på?

Rent personlig vil jeg bli bedre på å forstå når jeg skal sette strek og si meg ferdig med noe. Jeg er pirkete og nøye med mye. Profesjonelt kunne jeg også tenkt meg å dykke dypere inn i forholdet mellom design og psykologi. Det tror jeg vil være veldig interessant.

Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe i Northern Beat? Les litt mer om hvordan vi har det sammen her. Du kan også følge oss på vår Instagram.