post

Et landskap i bevegelse! Faglige høydepunkt i 2023

I 2023 har rammebetingelsene for oss designere endret seg. Landskapet har vært preget av omveltninger og en forventning om tilpasning til ny teknologi og endrede brukerbehov. Vi i Northern Beat har hatt fokus på å holde tritt med endringene slik at vi kan fortsette å skape meningsfulle digitale opplevelser.

Når året nå nærmer seg slutten, er det en fin mulighet til å reflektere over hva vi har gjort og hva vi har vært opptatt av. Oppsummert har 2023 vært et år fylt med faglige oppturer. Hovedfokuset vårt har vært å kontinuerlig styrke vår egen kompetanse og sjenerøst dele kunnskapen med andre.

Morgenstund, kaffe og designprat

Våre frokostseminarer har i år vært en god blanding av kvalitetskaffe, deilig frokost, og engasjerende temaer som har trukket fulle hus. Vi har delt raust av våre egne erfaringer, i tillegg til at vi har utforsket noen av de nye trendene som har formet året.

I løpet av året har vi fordypet oss i den store snakkisen — kunstig intelligens (AI). Vi har utforsket de nyeste aspektene innenfor AI, og sett på hvordan vi kan bruke denne teknologien for å jobbe smartere med design og brukeropplevelse. Vi har gjort et dypdykk i OKR og «Radical Focus» for å få på plass gode verktøy som raskt lar oss komme i gang med klare og målbare mål. Videre har vi delt egne erfaringer knyttet til brukertesting. Spesielt er vi opptatt av å transformere innsikt fra testing til konkrete forbedringer i våre løsninger. Vårt fokus er både på teori og på praktisk bruk og tilhørende suksesshistorier.

Med Påfyll, som vi har kalt våre frokostseminarer, ønsker vi å skape en plattform for våre kunder, bransjekollegaer og andre som er interesserte. Her jobber vi aktivt med å gjøre kompliserte ting enklere, komme med praktiske tips og verktøy, og å hjelpe deg med å bruke det i ditt daglige designarbeid.

Bokklubb, lunsjprater og latter

Som designere trenger vi stadig påfyll for å holde tritt med forventninger, trender og utvikling. Vi jobber aktivt med å styrke egen kompetanse gjennom å lære og bli inspirert av hverandre.

Gjennom «Kreativ fredag» og «Show and tell» har vi vært innom store og viktige temaer som blant annet psykologisk trygghet og optimalisering av hukommelse. I disse sesjonene har vi jobbet aktivt med tematikken, og skaffet oss noen verdifulle verktøy som vi kan bruke i vår hverdag som designere i både små og store team ute hos kundene våre. 

Våre lunsjprater har vært en god plattform for effektiv erfaringsdeling. Fra Theas innsikt i hypotesetesting til Kristians tips om strukturering av innsikt i Airtable, har disse sesjonene gitt oss nyttige arbeidsverktøy og perspektiver.

I år har vi også fått på plass vår egen bokklubb takket være primus motor Marie. Denne tilnærmingen til læring gir oss muligheten til å fordype oss i ulike emner, kapittel for kapittel, for deretter å samles til diskusjoner som utfordrer tankene våre. Målet med bokklubben er ikke bare å berike våre egne perspektiver, men også å kunne ta i bruk den nyervervede kunnskapen i våre pågående prosjekter. 

Disse interne faginitiativene har bidratt til å styrke vår felles kompetanse og skape et miljø der vi hele tiden utfordrer og inspirerer hverandre. Også har vi hatt det veldig gøy underveis!

Faglige høydepunkter som har blitt til tradisjoner

Blant årets store faglige høydepunkter var våre to interne fagsamlinger; «NBeat-dagen» og «Kickoff — med AI på menyen» Vi tok oss en hel dag fri fra kundeprosjekter og annet arbeid, og fokuserte helt og holdent på læring, gode diskusjoner og å ha det gøy sammen. 

På «NBeat-dagen» tilbragte vi dagen på Nasjonalmuseet. Programmet bestod av frokost og Silent Disco, omvisning på museet og faglige innlegg fra dyktige kollegaer. Temaene bestod blant annet av innsiktsarbeid hos FINN, hvordan bli bedre på konsulentrollen, brukertesting med barn for NRK og forankring av universell utforming hos OBOS. Dagen ble avsluttet med sommeridyll, mat og quiz på Vippa.

«Kickoff — med AI på menyen» ga oss en grundig innføring i hva den store hypen om kunstig intelligens egentlig handler om, både fra eksterne og egne kollegaer. Vi hadde en praktisk workshop hvor vi fikk teste ulike verktøy, og selv erfare hvordan vi kan bruke disse til vår fordel i vårt daglige arbeid. Det var litt halleluja-stemning etterpå!

by Northern Beat — minikonferanse i strålende solskinn

I år arrangerte vi by Northern Beat for femte gang. Det ble en ettermiddag fylt med god stemning, kunnskapsdeling, refleksjon og sosialt samvær. Vi samlet rundt to hundre kunder og bransjekollegaer for å diskutere temaer som engasjerer oss. Syv av våre kollegaer delte av egne erfaringer, blant annet om utfordringer knyttet til helseteknologi, prinsipper i spilldesign, strategier for å skape engasjement rundt universell utforming og samarbeidet mellom designere og innholdsskapere.

God stemning på UHØRT under årets by Northern Beat.

Følg med når påmelding til by Northern Beat 2024 legges ut. heart hands 

Nytt av året: Kurs og foredrag

Kunnskapsdeling og å styrke våre kunders kompetanse er en viktig del av hvem vi er. I 2023 har vi tatt dette et skritt videre ved å lansere en rekke spennende kurs og engasjerende foredrag. Vi er i dag 32 konsulenter som samlet sitter på et hav av kompetanse og erfaring, som vi ønsker at flere skal få dra nytte av. Gjennom våre praktiske kurs vil vi dele av vår innsikt og ekspertise for å gi deg en dypere forståelse av ulike emner. Vi er stolte av å tilby praktiske kurs som «Nybegynner i Figma», «Hvordan komme i gang med AI» og «Bli god på brukertesting».

Gjennom disse kursene ønsker vi både å styrke egne ferdigheter, samt bidra til å heve kunnskapsnivået hos våre kunder og bransjekollegaer. Vi tror på å gi tilbake til bransjen og ønsker å være med på å sette standarden for et høyt nivå i norsk designarbeid. 

Sjekk våre kurs og foredrag her: https://www.northernbeat.no/kurs/

Utforske, skape og inspirere hverandre

2023 har vært en virvelvind av endringer og tilpasninger, og vi i Northern Beat har stått sammen for å møte dem. Gjennom våre ulike faginitiativer har vi skapt en sterk kultur for deling og læring. Vi tror på å dele kunnskap, utfordre hverandre og vokse sammen. Dette fellesskapet er vår styrke, og det vil fortsette å være grunnlaget for alt vi gjør i fremtiden.

La oss fortsette å utforske, skape og inspirere hverandre. Takk for et fantastisk år! Nå gleder vi oss til å se hva neste år bringer.

Hele gjengen, med partnere, på tur til Svalbard i mars.

God jul og et riktig godt nytt designår