post

Workshop: Kom i gang med bærekraftsarbeidet i ditt selskap

Ingeborg skriver på tavle mens Hanna ser på

«Kan jeg fortsette med det jeg holder på med til evig tid? Hvis ja, er du bærekraftig. Hvis nei, må du begynne å tenke nytt.»

– Sir David Attenborough

Bærekraft har vært et aktuelt tema i mange år allerede, men det er også et veldig stort felt å sette seg inn i. Det er enkelt å finne informasjon om hvilken retning det går, og hvor mye som må til for å gjøre en forskjell. Det er kritisk at vi forandrer oss, og både kunder og markedet begynner å ta det inn over seg, og går denne forandringen i møte. FN, EU og norske myndigheter er heller ikke langt unna førende forskrifter og lover; så hvorfor ikke være frempå og kunne bestemme sin egen vei fremfor å bli tvunget til å gjøre det rette?

Dette er en serie med workshoper for firmaer som ønsker å ta bærekraftige valg nå, og stake ut en kurs for veien videre. Vi tar deg og firmaet ditt gjennom fire workshoper for å vurdere hvem som må være med, definere mål og ønsker, og konkretisere handlingsrom. Til dette bruker vi den kjente designmetodikken Sustainable Innovation Canvas Model.

Et av de viktigste områdene er samskaping, hvor man inkluderer og benytter den kunnskapen som er internt i firmaet, og sørger for at arbeidsfordelingen ikke blir skjev. Denne innsikten vil være en viktig del i arbeidet for å finne realistiske og gjennomførbare endringer på tvers av organisasjonen. Det finnes mange gode metoder allerede, men prosessen frem til denne forståelsen er ofte det største og viktigste skrittet.

Vi ønsker å hjelpe firmaer til å komme inn i dette tankesettet ved hjelp av designmetodikk.

Oppbygging

Nedenfor finner du litt mer informasjon om hva som er innholdet i de ulike workshopene, og hvilke oppgaver vi skal gjennom.

Hjemmelekse før oppstart

Workshop 1: Verdien av å tenke bærekraft

Workshop 2: Definere hvem man er i bærekraftssammenheng

Workshop 3: Skrive et manifest for firmaets bærekraftsmål

Workshop 4: Gjennomgang av metodikk for Lean Sustainable Canvas

Kom i gang med bærekraftsarbeidet