showcases

Tilgjengelig tilsyn

Utfordring

Helsetilsynet har et stort og omfattende ansvar, og ønsket en nettside som kunne leve opp til dagens krav om tilgjengelighet og brukervennlighet. Helsetilsynet skal sørge for at folkets behov for helse- og sosialtjenester ivaretas, og drives på en forsvarlig og god måte. De så at brukerne hadde behov for å enklere finne frem til riktig innhold, og ikke minst at det var tilgjengelig og brukervennlig på ulike flater.

«Tett samarbeid mellom redaktører, utviklere og designere har sikret et stort digitalt løft bygget på brukernes premisser»

– Nina Vedholm, Kommunikasjonsdirektør.

Prosess

Gjennom innledende workshops fikk vi avdekket behov og mål for brukerne av Helsetilsynet. Fra start var det viktig å få god innsikt i hvordan en stor organisasjon som Helsetilsynet fungerer, slik at man kunne finne gode løsninger for et innholdstungt nettsted. Det var hele veien et stort fokus på å gjøre tydelige prioritering, for å få en god struktur på innhold og navigasjon.

Løsning

I tett samarbeid med utviklere og Helsetilsynets egne redaktører utarbeidet vi et konsept som prioriterte den viktigste brukeroppgaven; å finne frem til riktig innhold. Brukere får i dag en mye bedre opplevelse av innholdet på siden og bedre mulighet til å finne frem til innholdet de søker etter. Siden har også fått et nytt og bedre internsøk, rikere innholdsmaler som gjør det enklere å lese tunge og ordrike artikler, mulighet for gode søk i rapporter, og en bedre redaksjonell løsninger for publisering.

Prosjektteamet