post

Tilgjengelighetserklæring — hva er det og må vi ha det?

Fra og med 1. februar 2023 plikter alle offentlige virksomheter å ha en tilgjengelighetserklæring lett tilgjengelig på sitt nettsted. Hva er en tilgjengelighetserklæring, hvorfor må du ha den, og hvordan gjør du det – kan være spørsmål som dukker opp. Her får du svarene på det du skulle lure på.

Hva er en tilgjengelighetserklæring?

Som en innføring av den nye forskriften til universell utforming (publisert 1. februar 2022), ble det også innført et krav om at alle offentlige virksomheter skal tilby brukerene sine en tilgjengelighetserklæring. 

Denne erklæringen har som mål å informere brukerne om virksomhetens status for universell utforming, og hva som eventuelt ikke lever opp til kravene. Dersom det er noen brudd på kravene, skal dette være begrunnet og brukeren må få informasjon om hvordan de likevel kan bruke løsningen. 

Offentlige virksomheter fikk i oktober tilgang til uustatus.no. Her kan de logge inn og fylle ut sin erklæring, som de kan legge ut på nettstedet sitt. Denne løsningen er utviklet av uutilsynet, og skal brukes av alle offentlige virksomheter for å lage tilgjengelighetserklæringer. På denne måten får man et universelt design på erklæringen, slik at det er lettere for brukerne å finne riktig informasjon. Som en bonus er tilgjengelighetserklæring også universelt utformet. 

Hvordan får du en tilgjengelighetserklæring?

Uutilsynet har delt opp denne prosessen i seks steg. Dersom virksomheten din ikke har testet løsningen deres enda, er det anbefalt å starte på steg tre allerede nå.

Steg 1: Varsel

Det første steget er at du blir informert av uutilsynet om at dere har fått tilgang til å logge seg inn på uustatus.no og kan opprette en tilgjengelighetserklæring. Dette gjelder i første omgang kun offentlige virksomheter. Tilgangen til uustatus.no vil bli rullet i løpet av oktober 2022. 

Steg 2: WCAG

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) er internasjonale retningslinjer for tilgjengelig webinnhold. Har du ikke kjennskap til disse fra før, er det viktig å sette seg inn i disse. Forskriften om universell utforming av IKT-løsninger stiller krav om at nettsteder og apper må oppfylle 47 suksesskriterier i standarden retningslinjer for tilgjengelig webinnhold. 

Steg 3: Testing

Så kommer det viktigste punktet, nemlig testing. Nettstedet eller applikasjonen må testes opp mot alle av de 47 enkeltkravene. Dette kan du gjøre selv, bruke verktøy, eller få hjelp av en ekspert. Verdt å merke seg er at dersom du bruker verktøy for å gjøre dette, er det likevel mange av kravene som må testes manuelt. 

Det er anbefalt å teste så mye som mulig:

Her kan det være greit å lage en sjekkliste, eller bruke sjekklisten uutilsynet har utformet, for å holde oversikt over feil og mangler. Dersom virksomheten ikke har rukket å rette opp feil og mangler før fristen, må de fylles inn i tilgjengelighetserklæringen. 

Steg 4: Opprett status

Logg deg inn på uutilsynet.no og opprett en ny tilgjengelighetserklæring for nettstedet eller appen. 

Steg 5: Utfylling

Basert på resultatene fra testingen du gjorde i steg 3, skal du nå fylle ut erklæringen. Her må du svare for om du har oppfylt kravene eller ikke. Du må kunne svare hvorfor du har brudd, om det finnes noen tilgjengelige alternativer, og plan for å rette opp.

Steg 6: Publisering

Når du har du fylt ut erklæringen riktig, skal den publiseres. Du får en lenke til tilgjengelighetserklæringen som du publiserer lett tilgjengelig på nettstedet, typisk i footer.

Tilgjengelighetserklæringen din vil vise i hvilken grad nettstedet deres samsvarer med minstekravene for universell utforming.

Statusen deles opp i tre kategorier:

Dette kan virke som en omfattende prosess, og det er det også. Dersom din virksomhet ikke har begynt å se på dette enda, kan det være lurt å starte arbeidet allerede nå.

Konsekvenser av å ikke ha tilgjengelighetserklæring

Dersom tilgjengelighetserklæringen ikke er på plass innen fristen, vil virksomheten din kunne få pålegg om retting og dagsbøter etter tilsyn fra uutilsynet. Uutilsynet skriver selv på sine nettsider at virksomheter uten tilgjengelighetserklæring har vesentlig større sannsynlighet for bli valgt ut til kontroll og tilsyn av nettstedet. 

Tilgjengelighetserklæringen må oppdateres minst en gang i året, og ved større endringer på nettsiden. Testresultatene fra tidligere tester kan gjenbrukes dersom de ikke er for gamle. Husk at testresultater er ferskvare, så har det blitt gjort endringer på nettsiden kan resultatet være ugyldig. 

Trenger dere bistand med testing av nettsted og tilgjengelighetserklæringen?

Ta kontakt så finner vi ut av dette sammen!