post

Det viktigste vi har — etter helsen — er folkene og kulturen

Det går mot sommer — vi ser det på gradestokken og lysere kvelder. I Northern Beat har det vært noen krevende, intense og spennende siste måneder, da er et godt å vite at vi sitter i samme båt og ror i samme retning.

De siste ukene har jeg fått brukt mer tid med mine kollegaer. De har alle blitt påvirket av alvoret som er over oss og mange kjenner på bekymring og usikkerhet. Alle melder derimot at de har blitt godt ivaretatt, at informasjonen har vært tilstrekkelig, tiltakene tydelige og kommunikasjonen god. Det er utrolig fint å se at vi til tross for mindre kontakt og kommunikasjon, føler en sterkere tilhørighet nettopp fordi vi står sammen. Med flotte kollegaer og et godt arbeidsmiljø er det enklere å lede, og det er godt å kjenne på de positive signalene på at ting beveger seg i riktig retning.

Arbeidslivet og livet generelt går videre, og dette er noe av det som skjedd i og med Northern Beat i det siste:  

Nova Consulting Group har fått en ny partner

Det mest spennende som har skjedd er at Nova Consulting Group har fått en ny partner gjennom Explore Equity som har kjøpt nær halvparten av selskapet. Som et selskap i Nova Consulting Group blir Northern Beat både direkte og indirekte påvirket av dette partnerskapet. Det blir ingen umiddelbare endringer i Northern Beat som følge av oppkjøpet, men vi ser på dette som en god mulighet til å utvikle oss som selskap, vokse og få nye spennende kunder og samarbeidspartnere. En kan lese med om dette partnerskapet her.

Forsiktig optimisme i markedet

Vi ser fremdeles at en rekke bransjer er rammet og at de siste tre månedene har ført til endringer på prioriteringer og satsningsområder. Noen har også brukt tiden godt til å tenke nytt og satse mer digitalt med nye tjenester og forbedret kundeopplevelse. Vi ser allikevel at noen i vårt marked dessverre ikke tar inn over seg den nye normalen og heller utsetter beslutninger og initiativ til det roer seg eller til høsten. Vi tenker at det ikke er det smarteste og håper at flere ser muligheter og benytter seg av etablerte støtteordninger for å sette i gang nye prosjekt. 

I Northern Beat er det fremdeles ingen permitterte og vi ser en svak optimisme i markedet også. Selv om vi har meldt om flere stans i prosjekter kan vi melde om en rekke nye spennende kunder de siste månedene. Bare de siste par ukene har vi startet opp hos Flyktninghjelpen, Kitch’n og en startup som bygger en tjenesteplattform. Vi er også i dialog med flere nye spennende prosjekt hos eksisterende kunder.

Optimismen merkes også på at vi har åpnet opp kontoret igjen, riktignok med lavere belegg enn tidligere. Det er hyggelig å få møtes og gjennomføre fysiske møter igjen. Vi ser samtidig at vi har litt liten kapasitet til å gjennomføre kortere videomøter og den nye normalen er konsulenter med laptop i hånden som leter etter et sted for å gjennomføre neste møte. Det kan være underholdende nok å se de ville blikkene, men jeg håper vi finner gode løsninger for dette fremover. Den nye normalen kan fort bli mer videobasert enn fysiske møter.

Det indre liv

Nedstengning med ny arbeidssituasjon for oss har påvirket oss med tanke på hvordan vi har gjennomført prosjekter. Her synes jeg vi har tilpasset oss og tilrettelagt arbeidet på en god måte for konsulenter og kunder. Den nye normalen har tvunget frem nye måter å gjøre ting på, og mye til det bedre. Vi opplever mer effektive hverdager og høyere produktivitet. Men det er lett å glemme pauser og de gode uformelle samtalene.

Dette har blitt løst med digitale kaffepauser, quiz og vi samlet oss også nylig til rebusløp i Oslos gater som et sosialt tiltak. Mange omtalte det som en liten reunion og satte pris på å møte dem man ikke normalt omgås med gjennom pågående prosjekt. 

Rebus ble også utdelt til vår siste nyansatte som både ble introdusert til de ansatte og fikk møte noen gjennom en dag med ledetråder og kaffepauser i byens gater. Nå er vår siste ankomne konsulent godt integrert i gjengen og godt i gang med nye oppgaver. 

Vi skal ta med oss de positive endringene i hverdagen, skru til og skape enda flere muligheter i tiden som kommer, helt til vi tar en velfortjent Norgesferie om noen uker. 

Til sist en liten oppfordring til alle; se mulighetene som ligger foran oss og bruk tiden godt til å komme sterkere ut av krisen fremfor å bruke tid og energi på å gjenskape hverdagen slik den var. Den nye hverdagen er her allerede og det finnes ingen bryter man kan skru på for å få hverdagen til det den var.

Ørjan Clausen
Daglig leder Northern Beat