post

Kommer de ansatte tilbake?

Ørjan Clausen, daglig leder i Northern Beat.

En rar tanke har begynt å slå skikkelig rot, vi skal snart åpne opp samfunnet og kontoret. Det er en blanding av lykke, spenning, vemod (!?) og forundring. For hvordan blir dette egentlig? 

Jeg tror et fåtall ledere vil argumentere for at alt blir som før, bare vi gir det nok tid. Mens et flertall lurer på hvor mye hjemmekontor og digital samhandling det egentlig blir. Kommer ansatte til å ønske seg en hverdag hvor de må dra på kontoret? Eller vil de helst holde fortet på hjemmekontoret? Hvordan skal vi sikre god flyt og fine møteplasser, når møtene blir hybride? 

Selv er jeg overbevist om at fremtidens arbeidsplass blir en kombinasjon av kontor og hjemmekontor, og at det vil by på utfordringer. Før pandemien opplevde vi at konsulenter som satt på hjemmekontoret eller hos en kunde kjente på det å være litt på utsiden. I alle fall i den hverdagslige samtalen. Det var på kontoret majoriteten jobbet fra, hvor den uformelle praten skjedde og kulturen ble bygget. Ikke via Slack eller Teams. Så hvordan blir hverdagen etter at den uformelle praten har blitt digital, og vi plutselig skal sitte i samme rom og jobbe sammen?

Fremtidens arbeidsplass 

Jeg ønsker egentlig at flest mulig vil ta i bruk kontoret når vi åpner, men jeg vet at flere ansatte ønsker å bruke hjemmekontoret hyppig. Dette må vi derfor legge til rette for.

Vi har kontinuerlig jobbet hardt for å få kontoret til å være et godt sted å være, nettopp fordi mange har brukt mye tid der. På kontoret har vi muligheter for trening, sosiale sammenkomster, god mat og sentral plassering i forhold til byens tilbud. Vi skal selvsagt forsterke dette tilbudet, men nå må vi samtidig forbedre mulighetene for hjemmekontor og hybride arbeidssituasjoner.

Vi savner å slå av en prat ved kaffemaskinen på kontoret.

Jeg har alltid vært tilhenger av tillitsbasert ledelse, og har ikke lagt begrensninger til hvor og når man jobber. Jeg har oppfordret til å ta del i de fellesaktivitetene som har blitt planlagt, men aldri krevd tilstedeværelse. Dette har fungert godt og oppmøtet har vært godt. Dette vil jeg ikke endre på, men jeg tror at flere vil delta digitalt istedet for å ikke delta i det hele tatt. Kontoret kommer til å være et tilbud, og ikke et krav.

Positive virkninger av pandemien

Våre målinger av ansattilfredshet har snedig nok gått opp under pandemien. Det er så klart en underlig observasjon, men når vi går i dybden på målingene ser vi at de ansatte føler seg sterkere knyttet til team og selskapet under pandemien.

Disse gode målingene skyldes at vi har jobbet mye med å inkludere alle, og alle har fått ta del i diskusjonen på samme måte – digitalt. Informasjonen har vært grundig og lederne lett tilgjengelig. Dette må vi ta med oss videre.

For å sikre at vi ikke får en nedgang i tilfredsheten når vi åpner kontoret igjen, må vi være bevisst på at alle fremdeles skal være med. Et enkelt tiltak kan være å variere om vi gjennomfører ansattmøter fra kontoret eller hjemmekontoret. Eller at en sosial kveld hvor vi samles på kontoret, like enkelt kan gjennomføres foran skjermen fra et helt annet sted.

Et godt hybrid fagmiljø 

Vi har hatt en rekke digitale fagprater det siste året. Samlingene har hatt ulik lengde, og tidspunkt har variert fra morgen, lunsj og ettermiddag. De fleste fagpratene har blitt tatt opp og gjort tilgjengelig for de som ikke fikk anledning å delta, men også for å kunne gå tilbake senere og se på nytt. Vi har også hatt flere eksterne bidragsytere som enkelt har kunne bidra fra sine hjemmekontor.

Dette er en type samlinger som har kommet for å bli. Vi har allerede lagt planer langt frem i tid og vi ser at dette er tiltak som virkelig bidrar positivt i en travel hverdag. En bonus er at vi også får mye mer igjen for kompetansebudsjettet.

Men vi får jo også nok av skjerm. Det hjelper ikke med nok et faglig innlegg via Teams, når det kommer på toppen av en ellers travel hverdag, som allerede tilbringes foran skjermen. Vi trenger en god blanding av det fysiske og digitale også her. Den hybride modellen kommer derfor også til å være gjeldende på dette området. Kombinasjonen av fysisk og digitalt trengs.

Fokuset videre

Vi evaluerer hva fremtidens kontor og arbeidshverdag skal bestå av. Vi ser på hvordan vi skal organisere kontorer, sosiale soner og aktiviteter. Vi skal gjøre det attraktivt og hyggelig å være på kontoret. Og samtidig sikre deltakelse for dem som også velger hjemmekontoret. Vårt mål er å lage en attraktiv og tilrettelagt hverdag for alle ansatte.

Vi mener vi sitter på mange gode hypoteser og vil teste dem ut i tiden som kommer. Har du eller ditt selskap gjort dere opp en klar mening om fremtiden og hvordan kommunikasjon, samhandling og kontorfasiliteter vil bli brukt?

Ta gjerne kontakt for en prat om dette, jeg er usikker på om jeg har flere svar enn spørsmål, men en fin prat kan det da bli. Kanskje vi til og med kan møtes på kontoret vårt. Jeg mener å huske vi hadde glimrende kaffe.


Folka hos oss skaper vår arbeidsplass – vil du bli med?

Det er mange kunder som vil jobbe med oss og vi har fullt opp med spennende utfordringer. Derfor trenger vi enda flere flinke designere som brenner for faget sitt.