post

Fem steg som gjør innsiktsarbeidet til en lek

Innsiktsarbeidet er gjerne den første fasen i et prosjekt, og selve utgangspunktet for videre prosjekt- eller produktutvikling. Derfor er det viktig at innsiktsarbeidet er gjort ordentlig og i tide. Men det er ingen grunn til å stresse! Vi loser deg gjennom fem steg som gjør at du kan jobbe systematisk og smart med innsikt.

1. Skaff oversikt, finn hypoteser og mål

Det er viktig å starte i rett ende, men den første delen av innsiktsarbeidet er likevel noe av det enkleste å glemme. Spesielt nå når det meste av samarbeidet er digitalt, og vi ofte hopper rett inn i prosjekter uten å ha blitt ordentlig kjent først.

Oppstartsmøte

Selv om det er et lite prosjekt eller bare en enkel brukertest, er et oppstartmøte gull verdt. Da kan du diskutere hva målet for innsiktsarbeidet er sammen med kunden eller teamet ditt. Prøv å finn svar på:

  • Hva skal innsikten brukes til? 
  • Hva vet vi fra før?
  • Hva er hypotesene vi vil teste?
  • Hva er det aller viktigste å få svar på?

Kartlegg brukergruppen

Finn ut om brukergruppen du jobber med er stor eller liten. Se om brukerne er homogene, eller er om det stort et mangfold av alder, kjønn, bruksmønstre og kunnskap i brukergruppen. Det er lurt å kartlegge brukergruppen dersom du skal brukerteste eller gjøre interjvuer senere. Da blir det enklere å plukke ut testpersoner eller intervjuobjekter, og du kan raskt sjekke om dere får innsikt på et godt nok utvalg av variasjonene i brukergruppen din.

Gjør gjerne en øvelse sammen i prosjektgruppen hvor dere plasserer brukergruppene deres i et kart basert på hvem som er viktigst å nå med det dere skal lage vs hvem dere har mest kunnskap om fra før. Det kan hjelpe deg med å prioritere når dere skal velge intervjuobjekter eller testpersoner.

2. Bruk flere metoder

Kombiner kvalitative og kvantitative metoder for å få best mulig innsikt. Å kombinere flere metoder gjør det også lettere for deg å trekke konklusjoner ut av innsiktsarbeidet. Hva du lurer på påvirker metodene du velger og rekkefølgen på de.

Kvantitative metoder

Start gjerne med å samle kvantitativ innsikt, som statistikk og tall for besøk, salg, medlemmer, henvendelser fra kunder eller spørreundersøkelser. Har du liten tid eller snaut budsjett kan du også bruke eksisterende rapporter og undersøkelser for å lage grunnlaget. Hvis det allerede finnes mye statistikk fra før, er det bedre å bruke tiden og pengene på kvalitative metoder. 

Kvalitative metoder

Brukertester og dybdeintervjuer er klassiske kvalitative metoder, som fungerer godt. Du kan også gjennomføre feltobservasjoner eller tjenestesafarier, hvis det relevant for produktet du utvikler. De kvalitative metodene hjelper deg til å få bedre kjennskap til utfordringene og behovene til folk i brukergruppen. Med de kvantitative metodene kan se at brukere har et problem, mens du finner ut hvorfor de har et problem med kvalitative metoder.

3. Rydd underveis

Du kommer til å takke deg selv i ettertid hvis du er systematisk og flink til å rydde underveis!

Oppsummer funnene

Sett av tid til å oppsummere funn etter et en undersøkelse eller test er gjennomført. Hva er det viktigste som ble avdekket i denne testen? Og hvordan stemmer det overens med hypotesene? Ikke bare blir det enklere å finne tilbake til funnene i ettertid, det hjelper deg også med å bygge videre på innsiktsarbeidet.

Eksempel på tabell for notater i brukertest.
Eksempel på notater i Airtable.

Airtable, Miro og Excel er alle supre verktøy for å samle notater. Du kan samle kolonner over samme tema, og enkelt skanne over for å se om det er ulikheter eller likheter i det som blir sagt i tester, intervjuer eller undersøkelser. Lagrer du funnene dine i for eksempel Airtable får du mer avanserte muligheter til å tagge funn og lenke de sammen. Du kan bl.a. også lage skjemaer for intervjunotater.

4. Våg å mene noe

Ikke begrens oppgaven din til å bare samle og presentere innsikten nøytralt — du skal også analysere den og finne ut hva det egentlig betyr for det dere skal lage.
Finn de største utfordringene, problemene og det som er aller aller viktigst for brukerene. 

Det kan være en fin øvelse å prøve å presentere innsikten i form av en kjapp heispitch — som «topp 3 ting å fikse» eller «det viktigste vi må forbedre». Det gjør det enkelt for kunden eller teamet ditt å bruke og huske innsikten når de jobber videre.

5. Vær pedagogisk

Vær gjerne pedagogisk når du presenterer innsikten. Ikke alle har like god kjennskap til metodene eller tallene du sitter på.

Nå lønner det seg å ha brukt flere metoder. Da kan du nemlig analysere de forskjellige funnene og metodene opp mot hverandre. For eksempel kan du se på oversikten over de mest besøkte sidene på ett nettsted opp mot hva folk i intervjuene sier at de kommer for å gjøre. 

Krydre oppsummeringen og presentasjonen din med tall, grafer og sitater, og bygg opp til poenget ditt. Fortell de gjerne som en historie. Bruk de opprinnelige hypotesene aktivt, for å se om de er bevist eller motbevist.

Hvis hypotesene viser seg å være feil eller du ikke synes at innsikten er god nok til bygge videre på, er det bare å gå tilbake til første steg. Innsiktsarbeidet er ikke noe man bare gjør én gang i starten av et prosjekt, tenkt heller på det som noe som er del av alle fasene.

Lykke til!

Ønsker du hjelp med innsiktsarbeid? Ta kontakt