post

Digital forretningsutvikling ved hjelp av Google Design Sprint

Alt er i endring, bransjene glir over i hverandre, alle driver med alt og kundene forventer at vi kommer dem i forkjøpet. Om du skal være rigget for fremtiden må du være villig til å tenke på nye måter.

Det er utfordrende å henge med – toget kjører veldig fort. De digitale valgene vi tar påvirker selve kjernen i businessen – derfor snakker vi om digital forretningsutvikling. Det handler om å finne løsninger som gjør at vi jobber smartere, utvikler nye tjenester eller henter ut mer potensiale i eksisterende tjenester. Du må sette innovasjon i system. Dette kan vi hjelpe deg med.

Vi benytter oss av prinsippene i Google Design sprint når vi jobber med innovasjon og digital forretningsutvikling. Google Design sprint er et 5-dagers workshop som setter virksomhet, teknologi og bruker i sentrum, gjennom strukturert brainstorming. Problemstillinger løses gjennom design, prototyping og til slutt brukertesting.

Illustrasjonsbilde

Hva trenger man for å komme i gang med Google Design Sprint?

Det er viktig å sette tydelige mål og spørsmål før man går i gang med en Google Design sprint: hva er det vi/tjenesten egentlig prøver å løse? Problemstillingen må være krystallklar for å få et best mulig løp gjennom sprinten.

Hvem skal være med i teamet?

Det er viktig at teamet som skal være en del av sprinten er tilpasset problemstillingen og hva som skal løses, ikke minst har beslutningsevne til når man kommer til større spørsmål under sprinten.

Hvor og når?

En Google Design sprint går over 5 hele dager, så det er viktig at de som er en del av teamet har ryddet 5 sammenhengende dager for sprinten. En sprint får best resultater dersom man får fokusere fult ut på arbeidet som blir utført, så det er viktig med gode lokaler med nok plass og lite distrasjoner slik at man virkelig får utfolde seg under sprinten.

Prosessen

Arbeidsprosessen varer én uke og er delt opp som følger:

Dag 1 – Forstå

Den første dagen går ut på å legge grunnmuren for resten av uken. Vi skal identifisere smerter, muligheter og kartlegge utfordringene vi har foran oss.

Dag 2 – Utforske muligheter

Etter å ha brukt en hel dag på å forstå utfordringer er det på tide å sette fult fokus på løsninger. Dagen brukes til inspirasjon, skisse ut idéer og ulike løsninger på samme problem.

Dag 3 – Beslutte

Man starter dagen med en rekke forskjellige løsninger som man kom frem til på dag 2. Nå er det på tide å kritisere før man velger den beste løsningen, lage storyboard og klargjøre for prototyping.

Dag 4 – Prototype

Denne dagen brukes til å prototype løsningen før den skal testes.

Dag 5 – Brukerteste

Dagen består av testing, testing og testing. Få dypere innsikt i løsningen ved å intervjue den aktuelle målgruppen.

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Sikre deg for fremtiden – la oss sette ditt innovasjonsarbeid i system

Vi har klokkeklar tro på denne metodikken som verktøy når vi jobber med digital forretningsutvikling. Derfor er de fleste ansatte i Northern Beat sertifiserte Google Design sprint fasilitatorer, i tillegg til å være erfarne og kreative konseptutviklere.

Noen bedrifter trenger hjelp til enkeltutfordringer, nye ideer og løsninger, mens andre trenger å integrere innovasjon som en del av sin daglige business. Vi bistår gjerne både med fasilitering, konseptuell prototyping eller innovative forretningsplaner slik at din bedrift eller løsning får et fundamentert beslutningsgrunnlag for videre investering.

Lyst til å høre mer om Google Design sprint? Ta kontakt!