Digital forretningsutvikling ved hjelp av Google Design Sprint

Alt er i endring. Bransjene glir over i hverandre – alle driver med alt. Kundene forventer at vi kommer dem i forkjøpet – vi må forutse behov. Den tradisjonelle kanalmixen må suppleres med vinduer og speil og briller og alt annet du kan tenke deg. Techmulighetene innebærer beakons, stemmestyring, RFID, droner og masse annet spennende.

Det er utfordrende å henge med – toget kjører veldig fort. De digitale valgene vi tar påvirker selve kjernen i businessen – derfor snakker vi om digital forretningsutvikling. Det handler om å finne løsninger som gjør at vi jobber smartere, utvikler nye tjenester eller henter ut mer potensiale i eksisterende tjenester. Om du skal være rigget for fremtiden må du være villig til å tenke på nye måter – og å sette innovasjon i system. Dette kan vi hjelpe deg med.

Vi benytter oss av prinsippene i google design sprint når vi jobber med innovasjon og digital forretningsutvikling.

Google Design sprint er et 5-dagers verksted som setter virksomhet, teknologi og bruker i sentrum, gjennom strukturert brainstorming. Problemstillinger løses gjennom design, prototyping og til slutt brukertesting.

Hva trenger vi for å komme i gang?

1. Hva er utfordringen? Hva skal løses?

Sette tydelige mål og spørsmål: hva er det vi egentlig prøver å løse? Problemstillingen må være krystallklar.

2. Hvem skal være med i teamet?

Helst 7 personer eller færre som utgjør et sammensatt og tverrfaglig team med utgangspunkt i hva det er som skal løses. Google design sprint-teamet må inneholde 1-2 beslutningstakere og én fasilitator som sørger for fremdrift og deadlines

3. Tid og sted

Booke 3-  hele dager hvor hele teamet er 100% dedikert til design sprinten. Lokaler med god plass og lite distraksjoner.

 

Dag 1 – Forstå

  • Finne smerter, identifisere muligheter

 

Dag 2 – Utforske muligheter

  • Skisse ut idéer - ulike løsninger på samme problem

 

Dag 3 – Beslutte

  • Velge beste løsning - detaljere

 

Dag 4 – Prototype

  • Storyboard og prototype

 

Dag 5 – Brukerteste

  • Teste og foredle

 

Forsikre deg mot fremtiden – la oss sette ditt innovasjonsarbeid i system

Vi har klokkeklar tro på denne metodikken som verktøy når vi jobber med digital forretningsutvikling. Derfor er de fleste av oss sertifiserte google design sprint fasilitatorer, i tillegg til å være erfarne og kreative konseptuviklere.

Noen trenger hjelp til enkeltutfordringer, nye ideer, startups osv – her bidrar vi veldig gjerne.

Om du heller ønsker innovasjon mer integrert som en del av din daglige business, så ser vi gjerne på hvordan dette kan settes i system på en mer kontinuerlig måte.

Northern Beat bistår gjerne med

  • Fasilitering
  • Konseptuell prototype
  • Forretningsplan

 

Du vil da ha et fundamentert beslutningsgrunnlag for videre investering.

 

Ta kontakt, så snakker vi gjerne mer om Google Design Sprint med deg.