post

Business design sier du? Ja, sier vi!

Vi er kanskje sent ute med å mene at dette er kommet for å bli, men det er ikke mindre sant av den grunn. Lurer du på hva dette begrepet faktisk er, så vil vi her forklare det litt nærmere.

Som designere er vi vant med å sette brukeren i sentrum. Vi samler brukerinnsikt, bygger brukeropplevelser og gjør brukertester før nye produkter eller tjenester lanseres. Sånn sikrer vi at det som presenteres for bruker blir forstått og brukes som ønsket. Og det er denne tilnærmingen business design søker å utnytte når man skal endre eksisterende eller skape nye forretningsmodeller. En business designer jobber med å konverter brukerbehov til forretningsmodeller.

Sånn jobber vi med business design

  1. Forstå — Hva etterspør brukerne? Hva gjør konkurrentene? Hvilke nye trender ser vi og hvilken ny teknologi er tilgjengelig? 
  2. Definere — Innsikten gjør at vi kan definere en problemstilling vi ønsker å løse for brukerne.
  3. Idéutvikling — Med utgangspunkt i problemstillingen genereres ideer for hvordan vi kan løse problemet for brukerne.
  4. Prototyping — Ideene man har mest troen på prototypes så vi kan teste de mot faktiske brukere.
  5. Testing — Brukertest av prototype vil gi svar på om ideen og presentasjonen av denne oppleves verdifull for brukerne. 

Så, hvem kan dra nytte av business design?

Mange relaterer kanskje business design til startups. Og startups kan absolutt oppleve stor verdi. Men også eksisterende selskaper som ønsker å ekspandere, flytte fokus mot nye målgrupper eller endre måten de driver virksomheten sin kan med fordel benytte business design. 

I en verden og markeder i stadig utvikling vil business design gi et konkurransefortrinn mot mer tradisjonell forretningsutvikling. Designmetodikken vil synliggjøre krysningspunktet mellom brukerbehov, gjennomførbarhet og lønnsomhet. Det er nøkkelen til verdifulle forretningsmodeller.

Er du interessert i å høre mer om metodikk eller muligheter, ta kontakt for en uformell prat.