post

Året vi alle kommer til å huske

Nå nærmer vi oss slutten av 2020. Selv om det ikke er de helt store endringene som møter oss rett over juleferien, er jeg lettet over å kunne sette punktum og oppsummere et veldig annerledes år.

Ørjan Clausen er daglig leder i Northern Beat.
Ørjan Clausen er daglig leder i Northern Beat.

Vi gikk inn i 2020 med et svært godt år i ryggen. Jeg opplevde at vi hadde en velfungerende organisasjon med god balanse i arbeidstokken og en fin miks av ambisiøse kunder. Det var god stemning, driften fløt fint og vi hadde et bra tilsig av nye søkere og kunder. Vi la planer om et spennende 2020, med ekstra fokus på kompetanseheving, vekst og høy kundetilfredshet. Vi hadde satt av tid til å utforske nye muligheter og vi skulle bygge videre på alt 2019 hadde gitt oss.

Den planen endret seg radikalt i mars. Heldigvis ventet vi ikke for å vurdere situasjonen, men satte umiddelbart i gang en rekke tiltak, allerede før vi visste hvordan dette viruset kom til å treffe oss. Jeg skal ikke bruke mye tid på å snakke om hvordan vi arbeidet de første 6 ukene når pandemien traff Norge, men det vi gjorde fungerte. Da høsten kom hadde vi gjort mye riktig. Vi unngikk permitteringer, satte i gang solidariske ordninger, skapte vekst, og fikk både nye kunder og nye ansatte.

Når jeg nå sitter på hjemmekontoret og ser ut på en regntung desember i Oslo, har jeg reflektert litt over hva vi har lært og hva vi tar med oss inn i 2021.

Omstilling og digitalisering

I forkant av pandemien hadde vi store utfordringer med å velge en felles plattform for video og samhandling i prosjekter. Det var alltid mye styr når noen ikke skulle være med fysisk, og det var en utfordring å skape forståelse for at vi ikke alltid måtte møtes.

Jeg skal være den første til å innrømme at jeg opplevde videomøter som lite inkluderende og engasjerende. Det ble også kastet bort mye tid på å få alle påkoblet, og skjermen hakket, frøs og gikk i sort. Covid-19 var en slags medisin for alt dette.

Collage av Northern Beats ansatte på videomøte.
Teams har blitt brukt til møter og workshops, men også hyggelige sosiale samlinger.

På rekordtid ble videomøter den nye standarden. Vi er vel alle enige om, i alle fall alle oss som har benyttet oss av videomøter, at det fungerer utmerket. Som en bonus får man også kortere møtetid, siden alle stort sett er på plass når møtet starter, og møtene er mer strukturerte. Denne møteformen som byr på både effektiv hverdag og mindre reiseaktivitet kommer vi til å ta med oss videre i 2021.Når det er sagt, så ser vi selvsagt også utfordringer med video som møteplass. Hvordan skape stort engasjement i digitale workshops, eller bygge tettere og gode relasjoner med nye kunder gjennom video er spørsmål vi skal jobbe videre med og utfordre i det nye året.

Bevis på at hjemmekontoret fungerer

Det er også bevist ut over enhver tvil at hjemmekontor fungerer utmerket. Jeg opplever høyere aktivitet hos de fleste. Det letter også på logistikken for småbarnsfamiliene, og øker konsentrasjonen og fokus hos de som trenger det. Det krever riktignok gode fasiliteter hjemme og strukturert gjennomføring av dagen.

Samhandling mellom team og kunde opplever vi også som bra, men det er klart at noen ganger så hadde det vært enklere å sitte sammen i samme rom, se på det samme og diskutere uten forsinkelse på lyd, bilde og andre tekniske utfordringer.

Jeg har alltid vært av den oppfatning av at man jobber best når man bekymrer seg minst, og da må man legge til rette for nettopp det i hverdagen. Vi var allerede før pandemien svært positive til hjemmekontor, eller “bortekontor” om det har vært å foretrekke, og hatt tillit til at den ansatte leverer like godt uavhengig av hvor personen fysisk befinner seg. Denne positiviteten endrer seg ikke inn i 2021.

Bevis på at bare hjemmekontor ikke fungerer

Til tross for mer effektive hverdager og høyere produktivitet, blir skillet mellom jobb og privatliv mer utydelig. Det er lett å glemme pauser og de gode uformelle samtalene, og ikke minst unngå å ta opp arbeidsoppgaver igjen på kvelden når kontorpult og middagsbord er en og samme sak. Evnen til å koble av, ta pauser og få frisk luft har vært viktigere enn noen gang.

Kontorlokalene til Northern Beat.
Kontoret vårt i Oslo har for det meste stått tomt.

Vi vet ikke helt hvordan arbeidsdagen og hverdagen blir når samfunnet åpner opp igjen, men vi er helt sikre på at vi kommer til å videreføre hjemmekontor og fleksible hverdager. Jeg blir ikke overrasket om flere flytter ut av sentrale Oslo for bedre plass til en rimeligere pris i fremtiden. Vi kommer til å utforske og jobbe med planer for en ny og bedre kontorhverdag.

Fornøyde ansatte og kunder

Det siste punktet jeg har lyst til å trekke frem er skiftet i hvordan vi tar tempen på ansattes trivsel. Når man ikke lenger klarer å ta pulsen på arbeidsmiljøet gjennom fysiske observasjoner og samtaler ved kaffemaskinen, så må man legge til rette for tilbakemeldinger på en annen måte.

Vi har alltid hatt årlige medarbeidersamtaler og kundetilfredshetsmålinger, men i år har vi innført hyppigere målinger for de ansatte. Vi får nå ukentlige strukturerte tilbakemeldinger, hvor det også er mulig å gjennomføre helt anonyme samtaler som omhandler trivsel og arbeidsmiljø.

Jeg skal innrømme at det har holdt meg våken mang en natt å ikke vite helt sikkert hvordan de ansatte egentlig har det, så det har vært en stor opptur å kunne skape denne arenaen for tilbakemelding. Ekstra gledelig har det da vært å få det svart på hvitt at de ansatte (stort sett) trives, og at vi har får tilbakemeldinger som gjør oss i stand til å kunne korrigere der det er behov for det. Vi har fått mange gode innspill og ideer til områder hvor vi kan forbedre oss!

Alt i alt må jeg si, at selv om 2020 kommer til å skille seg ut i historien, så er det ikke nødvendigvis kun på grunn av det negative vi har opplevd. Vi tar med oss mye læring inn i 2021, men håper på et litt mindre turbulent år.

God jul og godt nyttår!