showcases

Fra produktkatalog til inspirasjonsunivers

Utfordring

Voice er et av Norges største moteselskap og driver kjedekonseptene Match, Jean Paul, VIC og Boys of Europe med mer enn 220 butikker i hele Norge. Voice ønsket å løfte sin satsning på netthandel på tvers av egne butikkjeder, og først ut i satsingen ble Norges største klesmerkevare, Jean Paul.

I sin satsning på netthandel trengte de en partner som kunne skape en felles plattform som skulle fungere på tvers av merkevarene og butikkjedene, samtidig som løsningen skulle ivareta de unike identitetene og ulike behovene for kampanjesykluser, innhold og ruste dem mot fremtiden.Vi gjorde en grundig analyse hvor det ble lagt vekt på å innhente innsikt og innspill fra de ulike kjedene og merkevarene, for å få god innsikt i de ulike behovene.

Foto: Jean Paul
Foto: Jean Paul

Prosess

Voice ønsket å løfte sin satsning på netthandel på tvers av egne butikkjeder. Først ut i nettbutikksatsingen ble Norges største klesmerkevare, Jean Paul.

Det var viktig å få god forståelse for eksisterende struktur, slik at vi kunne bygge nye gode redaksjonelle løsninger og skape unike visuelle uttrykk, uten å generere for mye backend-arbeid på veien. Sammen med Jean Paul ble det bygget en struktur og et malverk, som løftet nettløsningen fra å være en ren produktkatalog til å bli et inspirasjonsunivers.

Vi utviklet et helt nytt nettsted som gir redaktøren stort spillerom, noe som er viktig i en bransje med stadig skiftende produktutvalg og mange forskjellige kampanjesykluser. Nettbutikken gir også Jean Paul muligheten til å publisere innhold som kan bidra til økt inspirasjon, trafikk og salg hos merkevarebevisste nordmenn.

Løsning

Det bærende konseptet er å blande inspirerende bilder, produkter og artikler på en måte som gir en opplevd merverdi. Store bilder, verktøy som redaksjonelle lister og artikler, og innhold som reflekterer trender er bærende elementer i den nye løsningen. Det blir spennende å fortsette arbeidet videre med Jean Pauls arbeid mot fremtidens digitale handel.