page

I designfaget er det mange kule ord og begreper. Det er ikke så farlig hva du kaller det, men dette er det vi holder på med.

Dette kan vi hjelpe deg med

UX design

Det handler om å lage en solid konstruksjon som inkluderer alt fra innhold til interaksjon. Vi sørger for at løsningen har en god strukturert og meningsfull opplevelse for brukerne.

Tjenestedesign

Vi ser på hele tjenesten med både lupe og kikkert. Vi dykker inn i detaljene og studerer organisasjonen og brukerne nøye for å få en grundig forståelse av hvordan tjenesten skal fungere.

UI design

Fokus er på de visuelle elementene som utgjør løsningen, og hvordan vi kan bruke dem til å skape gode brukeropplevelser. Vi utforsker de estetiske virkemidlene for å oppnå funksjonalitet og visuell appell.

UX research

Målet er å kartlegge brukeratferd, preferanser og behov. Vi samler inn data og analyserer dem grundig, for å oppnå innsikt og kunnskap som fungerer som kompasset vårt for å skape gode brukeropplevelser.

Interaksjonsdesign

Som en koreograf komponerer en dans er vår oppgave å skape bevegelse, flyt og harmoni i brukerens interaksjon med en tjeneste. Fokus er på å få brukeren til å føle seg i full kontroll og i harmoni med tjenesten.

Innholdsdesign

Innhold handler om å fortelle en historie. Vi skaper engasjerende og målrettet innhold ved å forstå brukerne og kunden. Formålet er å formidle budskapet på en meningsfull og effektiv måte.

Business design

Vi samler inn data, analyserer og identifiserer muligheter for å finne en klar retning. Ved å kombinere kreativitet og strategisk tenkning skaper vi et sterkt fundament for bærekraftig vekst og konkurransefortrinn.

Konseptutvikling

Ved å kombinere kreativitet og analytisk tenkning, utfordrer vi status quo og skaper innovative løsninger. Gjennom prototyping og testing evaluerer vi konseptene for å sikre at de møter brukernes behov og forventninger.

Brukertesting

Vi analyserer brukernes atferd og tilbakemeldinger for å forstå hva som fungerer og hva som kan forbedres. Ved å observere og samle inn data, får vi verdifull innsikt som hjelper oss å skape en brukeropplevelse som er tilpasset og engasjerende.

Prosessoptimalisering med Service Blueprint

Vi kartlegger eksisterende prosesser for å avdekke problemområder og designe forbedringsområder, både for interne og kunderettede prosesser. Ved å benytte Service Blueprint og Design Thinking som verktøy jobber vi for å sikre høyere kvalitet og mer effektivitet

Dette er viktig for oss

Inkluderende design

Alle skal med, uansett forutsetninger — det er målet! Vi skaper tilgjengelige og brukervennlige løsninger som inkluderer alle, uavhengig av evner eller bakgrunn. Ved å bryte ned barrierer og inkludere mangfoldige perspektiver, skaper vi en verden der alle kan delta og trives.

Design for bærekraft

Det handler om å være en miljøvennlig arkitekt for fremtiden, ved å skape løsninger som tar vare på planeten vår og forbedrer menneskers liv. Økologiske og sosiale hensyn integreres i designprosessen, for å skape bærekraftige produkter og tjenester som bidrar til en bedre fremtid.

Designdrevet innovasjon

Vi tenker nytt og vi tenker strukturert, og alt det der er pakket inn i stødig metodikk! Vi kombinerer brukerbehov, teknologi og forretning med kreative metoder for å drive innovasjon. Med fokus på verdi og brukeropplevelser, former vi fremtiden gjennom design.

Sånn gjør vi det

Google Design sprint

Et dedikert team jobber med å generere og teste ideer raskt. Med strukturert metodikk kombinerer vi kreativitet, testing og design for å skape brukervennlige og innovative løsninger. Slik kan vi oppnå raske resultater og inspirasjon til å forme fremtiden av produkter og tjenester.

Lean Startup

I Lean Startup opererer vi som smidige oppstartspionerer. Vi utvikler Minimum Viable Products (MVP) og tester dem raskt for å lære av kundenes tilbakemeldinger. Ved å bruke en iterativ tilnærming og tilpasse oss basert på innsiktene vi får, oppnår vi suksess gjennom effektiv verdiskapning.

Design thinking

Vi jobber som kreative problemløsere som setter brukeren i fokus. Brukernes behov og utfordringer blir nøye studert og gjennom empati, utforsking, idégenerering og testing skaper vi produkter og tjenester som virkelig møter brukernes behov.

Smidig

Det handler om å være fleksibel og tilpasningsdyktig. Endringer og usikkerhet er en naturlig del av prosessen. Vi jobber i mindre håndterbare deler i korte iterasjoner, for å raskt tilpasse oss og levere verdifulle resultater.

Double Diamond

I denne metoden jobbes det med to diamanter. Den første diamanten består av å forstå brukerbehov og definere fokusområder, mens den andre diamanten består av å utvikle løsningsforslag og levere et ferdig produkt.

Vil du jobbe med oss? Send en mail, hei@nbeat.no