page

Tjenestedesign

Som bruker legger man godt merke til tjenester som ikke oppleves som forventet eller som rett og slett er dårlige. Tjenestedesign handler om å finne ut hva som skal til for at brukerne velger din tjeneste i et hav av andre tjenester. Hvordan oppleves det å være kunde hos deg?

Hva er det som er viktig for dine kunder som gjør at de velger din tjeneste og ikke noen av dine konkurrenter? Hvis du for eksempel skal fly, er det en del faktorer som er med og påvirker hvilket flyselskap du velger å reise med. Når på dagen går flyet? Har de lounge? Er det internett ombord? Er det enkelt å komme seg fra flyplassen til sentrum? Alt dette med mer har innflytelse på ditt valg.

Det viktigste er å forstå hva som er viktig for dine kunder. Det gjør vi ved å kartlegge behov, forventninger og utfordringer brukerne har som er med å påvirke den helhetlige opplevelsen.

Metoder som for eksempel intervjuer, observasjon, workshops og kartlegging av brukerreisen benyttes for å avdekke hvor og hvorfor eventuelle problemer oppstår, og hvilke fremtidige muligheter som finnes. Fagfeltet spesialiserer seg på å organisere mennesker, infrastruktur, kommunikasjon og materielle komponenter for å skape en så god og helhetlig tjeneste som mulig. For å sørge for best mulig forståelse av problemer og muligheter er nøkkelen å jobbe tett med både organisasjonen og kunden. Dette er viktig både i innsiktsprosessen og i utvikling av nye forslag til et forbedret tjenestetilbud.

Resultatet av et tjenestedesignprosjekt vil være en bedre forståelse av bedriftens organisering, hvordan best nå sine kunder og hvilke endringer som må til for å skape ønsket verdi i de tjenestene organisasjonen leverer.

Lyst å komme i gang med ditt prosjekt?