post

Slik lykkes du med
online onboarding

Marie Solum Strand har akkurat startet som konsulent hos Statens Pensjonskasse

Det å jobbe fra hjemmekontor har blitt en vanesak, og mange opplever til og med at det kan øke effektiviteten og faktisk fungerer veldig godt. Faget og arbeidsoppgavene er mye av det samme som før, men det dukker likevel opp nye utfordringer. Én utfordring kan være å gå i gang med et nytt prosjekt eller starte i en ny jobb – hjemmefra og online.

Hos oss i Northern Beat er det flere som har gått i gang med nye prosjekter, og en av dem er Marie Solum Strand som har begynt hos Statens Pensjonskasse. Her er noen gode tips om digital onboarding hun har notert seg: 

Når alt er digitalt, har Marie funnet ut at det hjelper å tegne og skrive mer for hånd. Hun har for eksempel tegnet et kart over de hun skal samarbeide med og hvor de fysisk sitter på kontoret til vanlig. Hun har også laget oppsummeringsplakater av SPK og hengt de på veggen. På denne måten forsøker hun å gjøre kjellerstua om til et mer kontornært miljø. 

Illustrasjonsbilde

Alt er likevel ikke like lett i den nye arbeidshverdagen. Det å bli kjent digitalt er helt annerledes enn å bli kjent på kontoret. Den nye arbeidssituasjonen har gjort oss oppmerksome på hvor mye vi faktisk lærer av hverandre ved fysiske møter. Bare det å observere og være til stede på en arbeidsplass gir oss ofte et godt innblikk i kulturen. Blikkontakt, tonefall og smil overføres ikke gjennom skjermen, og den hverdagslige samhandlingen forsvinner. Det er ikke lenger mulig å slå av en prat ved kaffemaskinen, observere kantina eller tilfeldigvis overhøre en samtale som du kan ta del i. Det blir derfor enda viktigere å ha en mentor, som kan være en hjelpende hånd til å forstå den nye bedriften sin kultur. Som bedrift tenker Marie derfor at det kan være lurt å tenke over dette: 

Illustrasjonsbilde