post

Den nye generasjonen vil skape enda smartere tjenester

Denne høsten har vår faglige leder, Cecilie Tveter, undervist ved Høyskolen Kristiania. Her kan du lese hennes tanker og refleksjoner om det å undervise fremtidens UX-designere.

I fjor sommer fikk jeg en forespørsel fra Høyskolen: «vil du undervise to klasser i interaksjonsdesign?» Min første tanke var «oi, dette blir en helt ny utfordring! Hvordan skal jeg klare å strukturere det jeg kan om dette faget slik at de bli i stand til å bruke kunnskapen på en klok og verdiskapende måte?» Det er lenge siden jeg har vært så nervøs for å gjennomføre jobben min. Samtidig var dette en gullsjanse til å gi noe tilbake. Og det må jo oppleves relevant å få en foreleser som kommer fra næringslivet? Med min bakgrunn som UX-designer kan jeg tilby de en praktisk tilnærming som er helt reell fra arbeidslivet. 

«Det å få tid sammen med studentene har gitt meg ny energi, mange fine øyeblikk og stor respekt for den nye generasjonens kreativitet og evne til problemløsning»

– Cecilie Tveter, senior interaksjonsdesigner og fagleder UX

Gjennom semesteret har vi vært innom de fleste relevante tema. Vi har jobbet oss gjennom prosess, KPI-er, navigasjon, konsepter, evaluering, workshopteknikker og prototyping. Studentene har jobbet i grupper med å løse oppgaver knyttet til disse temaene hele veien. Det har vært en fryd å se hvordan de sakte, men sikkert begynner å se alt i sammenheng og setter denne kunnskapen i system i tilnærming til ulike oppgaver. De tolker ut fra sin egen virkelighet – og det er der magien skjer. 

«Her kommer det en ny generasjon som utfordrer etablerte tankemønstre og som i stor grad vil bidra til å skape enda smartere tjenester»

– Cecilie Tveter, senior interaksjonsdesigner og fagleder UX

Ved siden av å jobbe mye med konkrete sider ved interaksjonsdesign har vi hatt mye fokus på de mer menneskelige aspektene ved faget vårt. Empati, etikk, samarbeid, respekt og inkludering. Og dette har de tatt til sitt hjerte. Prinsipper som design thinking, brukersentrert design og universell utforming har gått rett hjem. Forståelsen for at empati og respekt for brukere, for kunden, for teamet og for hverandre er fundamentet i alt vi gjør står støtt som fjell. De har selv fått kjenne på at det kan være vanskelig å samarbeide og at du noen ganger må ta livet av dine egne ideer. Og det ligger det mye læring i.

Vi har hatt inne gjesteforelesere som har bidratt med forelesninger om universell utforming og sosiale medier. Begge disse tematikkene representerer sider ved interaksjonsdesign som kom litt overraskende på studentene. Web er bare en av mange kanaler. Og vi må passe på at alle kan bruke det vi lager. Forståelsen av at alt henger sammen med alt begynner å åpenbare seg.

På siste forelesning spurte jeg om de ville dele litt om hva de digget og hvilke tanker de har gjort seg om faget. Og de er ganske så samstemte.

Ting de digger

 • brukertesting
 • verktøy som Adobe XD
 • konseptutvikling
 • iterere rundt ideer og design
 • design thinking som metodikk
 • universell utforming
 • strukturerte prosesser

Refleksjoner

 • Stor respekt for alt arbeidet som ligger bak digitale løsninger.
 • Det er ikke ett riktig svar – vi må finne vår vei til mål.
 • Å jobbe i team kan gjøre vondt – men resulterer i bedre løsninger.
 • Man bli egentlig aldri ferdig.
 • Man blir litt skadet – gransker alt man kommer over av digitale løsninger.
 • Viktigheten av å inkludere alle.

Studentene jobber nå med eksamensoppgaven sin. De skal utvikle en digital tjeneste – en app eller et nettsted som de selv ville brukt. Her er det kreativ tenking og innovasjon på høyt nivå. Idéene de jobber rundt er sterke konsepter. Flere av idéene har i høyeste grad livets rett. De løser problemer og gjør livet enklere på helt ulike arenaer. Jeg vet at flere av gruppene ønsker å realisere sine idéer i det virkelige liv, og håper Kristiania gjennom sin inkubatortjeneste bistår slik at dette skjer.

Denne gjengen representerer framtidens designere og problemløsere. De er sultne og har en slags naivitet i seg som gjør at de ser muligheter overalt. Jeg ønsker dem lykke til videre og kanskje blir de mine eller dine nye kolleger en dag der fremme.