post

Mikrotekster gjør brukeropplevelsen enda bedre

Små og store tekster    

Når vi snakker om innhold for nettsider eller apper bruker vi ord som innholdsstrategi, UX-tekst og mikrotekster. Det er områder som overlapper, men det er likevel ikke helt det samme. 

Innholdsstrategi er en overordnet strategi og plan for kommunikasjon. Strategien beskriver hvordan merkevaren høres ut, hvem vi skriver til og hvordan vi kommuniserer i forskjellige situasjoner. 

UX-tekst er et helt eget fagfelt, og folkene som jobber med det kaller vi for UX-skribenter eller innholdsdesignere. Det er utvikling av innhold med fokus på brukeropplevelsen. Mikrotekster er kun en liten del av fagfeltet. 

Mikrotekster gjør det enkelt å handle

Mikrotekster skal gjøre det enkelt å forstå produktet og hvordan det fungerer. Tekstene skal:

Et eksempel på dette er å logge inn på en tjeneste:

Her har jeg prøvd å logge inn, men noe har gått galt?
Husk at du snakker til et menneske, ikke en datamaskin. Bruk vanlige ord når du forteller hva som har skjedd.

Selv om du har et tittelfelt, så er det ikke sikkert at teksten din trenger det?

Tenk på personene bak skjermen 

Vi er allerede godt vant til å tenke brukerorientert når det gjelder design og utvikling av tjenester. Det er like viktig når vi skriver tekster. En viktig forutsetning for gode mikrotekster er empati. Møt brukeren der hun er, og tenk på hvilke bekymringer, oppgaver og behov hun har. Både når hun bruker produktet du skriver for, og generelt i hverdagen sin. 

Skriv til målgruppen

Hvis merkevaren eller produktet ditt har en klar og definert målgruppe så skriver du til dem. Skriver du for et spesifikt fagfelt kan du fint bruke faglige uttrykk og terminologien som de kjenner til. Har du ikke en definert målgruppe betyr det at du skriver for alle.

Det samme gjelder for produkter som blir brukt av mange forskjellige målgrupper. Vipps har for eksempel over 3 millioner brukere. Da må du ta høyde for at ikke alle kjenner til ulike begreper, uttrykk eller referanser. 

Universell utforming

Uansett hvem du skriver til skal alle kunne lese og forstå hva du mener. Alle kjønn, generasjoner, uavhengig av interesser, synsevne, lese- og skriveferdigheter og lignende. Ta hensyn til at mange bruker skjermlesere, eller forstørrer teksten på skjermen. Skriv tydelig, bruk vanlig ord og vær rett på sak. 

Unngå teknisk språk

Datamaskiner, servere og databaser hjelper oss med å få ting gjort. Men de tenker nok litt annerledes enn oss — spesielt når noe går galt. 
Databaser sier ting som «verifisering feilet» eller «kunne ikke fullføre handling». Dette gir ikke mening for folk flest, og her er det opp til oss å oversette. Først må vi forstå hva som har skjedd. 

I eksempelet over viser det seg at «verifisering feilet» egentlig bare betyr at brukeren har tastet inn feil passord. Da kan vi si det så enkelt som «feil passord». Enda bedre blir det hvis vi gir brukeren mulighet til å prøve igjen, eller tilbakestille passordet dersom hun har glemt det.

Google gjør som vanlig det kompliserte enkelt. I foredraget «How words can make your product stand out» viser de hvordan de går frem for å avdekke kryptiske feilmeldinger og skrive de om til hjelpsomme mikrotekster.

Finn de riktige ordene

Snakk til brukeren

Den enkleste måten for å finne de riktige ordene er å snakke direkte til brukeren. Prøv deg gjerne frem med å lese tekstene høyt. Da hører du fort om setningene er for lange. Eller om noen ord og vendinger høres litt unaturlige eller formelle ut.

Hold samme stil og tone

Stil og tone er ganske enkelt hvordan du sier noe. Stilen er merkevarens overordnede språklige personlighet. Det er en del av merkevareidentiteten som alltid skal være den samme. Tonen, eller hvordan vi snakker, kan vi tilpasse i forskjellige situasjoner.

Har merkevaren du skriver for en klar stil og tone holder du deg til den. Hvis ikke kan det være lurt å bruke litt tid i starten av prosjektet til å sette noen enkle retningslinjer. Skal merkevaren for eksempel fremstå som leken eller seriøs? Det får nemlig mye å si for hvordan vi skriver mikrotekstene.

Bruk vanlige ord

Skriv slik som folk flest snakker, og bruk ord som de forstår. Ta utgangspunkt i målgruppen din, og vær så konkret som mulig. Unngå metaforer og abstrakte formuleringer.

Still spørsmål

Det kan være smart å formulere det du vil si som et spørsmål. Du sparer plass og brukeren sparer tankekraft hvis teksten er «hvor skal vi sende lenken?» i stedet for å si «skriv inn e-posten du vil at vi skal sende lenken til». Men ikke still spørsmål hele tiden, det blir fort masete. Ikke sant?

Aktivt språk

Med et aktivt språk kommer det tydelig frem hvem som gjør hva. Da skriver vi «Vi har sendt deg ett nytt passord», og ikke «nytt passord tilsendt». 

«Ofte kan språket bli bedre ved å bruke aktive verbformer i stedet for passive. Fortell hvem som gjør hva»

Skriv korrekt

Sjekk selvfølgelig at alle ord er stavet riktig, og at du bruker riktig tegnsetting og formatering. Vi blir fort blind på egne tekster, så det kan være lurt å få noen andre til å lese gjennom helt til slutt.

Test tekstene

Tekstene skal hjelpe brukeren til å få gjort det hun vil. Derfor er det viktig å teste at tekstene gir mening, og at folk skjønner hva som skjer eller hva de kan gjøre. Det er sjeldent at de første utkastene er de beste. Det tar tid å skrive gode tekster. Test ofte, og skriv om tekstene til de treffer blink. 

Folka hos oss skaper vår
arbeidsplass – vil du bli med?

Det er mange kunder som vil jobbe med oss og vi har fullt opp med spennende utfordringer. Derfor trenger vi enda flere flinke designere som brenner for faget sitt.

ØNSKER DU HJELP MED MIKROTEKSTER? TA KONTAKT MED OSS