page

Kurs: Bli god på brukertesting

Enten du ønsker å forbedre brukeropplevelsen for din eksisterende løsning eller ønsker å validere ideer for et nytt produkt, vil brukertesting være et effektivt verktøy.

Brukertesting er et av de mest effektive verktøyene vi har for å sikre at produktene og tjenestene vi utvikler svarer til de faktiske behovene for våre brukere. Gjennomføringen av vellykkede brukertester er en kunst i seg selv. Det innebærer å forstå hva som skal testes, riktig tidspunkt for testing og de riktige metodene. Dette kan inkludere testing av skjemaer, tekster, nettsider eller brukeropplevelser. Du må også lære hvordan du velger riktig testmetode, utvalg av testpersoner og formulering av relevante spørsmål.

Dette kursinnholdet gir deg alt dette og mer. 

Dette fokuserer vi på


face with monocle Hva og når bør du brukerteste
Vi starter med å definere hva brukertesting er og når det er mest hensiktsmessig å bruke det som en del av design- og utviklingsprosessen.

direct hit Gode målgruppevalg og testspørsmål
Lær hvordan du velger riktig målgruppe for testing og formulerer relevante testspørsmål som gir verdifull innsikt.

rocket Gjennomføring av en god brukertest
Få praktiske tips om hvordan du gjennomfører en vellykket brukertest, inkludert rekruttering, testmiljø og datagjennomgang.

glowing star Erfaringer og anbefalinger
For å hjelpe deg med å unngå vanlige feil og oppnå suksess med dine egne brukertester deler vi av våre egne erfaringer og beste praksis.

Hvem bør delta

Dette kurset passer for alle som er involvert i digital produktutvikling, fra designere og utviklere til produktledere og gründere. Enten du ønsker å forbedre brukeropplevelsen for din eksisterende løsning eller ønsker å validere ideer for et nytt produkt, vil brukertesting være et effektivt verktøy.

Kursdetaljer

5 timer
2 fageksperter
Maks 20 deltakere
Pris: 60 000,-

Ta kontakt for å høre mer om kurset «Bli god på brukertesting»