page

Foredrag: Kom i gang med Radical Focus

Radical Focus er en metode som de siste årene har blitt mer og mer brukt av de som driver med produktutvikling og har OKR som målstyringsverktøy.

Setter man OKR sammen med Radical Focus får man en metode som hjelper organisasjonen og teamene til å oppnå målene man setter seg, uten for mange møter for å diskutere fart og flyt. Vi vet at å finne og å holde fokus er en utfordring, derfor må vi tilrettelegge for dette i team. Dette er særlig viktig om du ønsker å bygge oppunder at folkene du jobber med skal skinne, og dermed også produktet. 

Dette fokuserer vi på


face with monocle Sette opp og bruke gameplanen
Gameplanen handler om å definere klare mål og strategier for å oppnå suksess i dine prosjekter. Det gir deg en strukturert tilnærming for å prioritere oppgaver og følge fremdriften med fokus på det som virkelig betyr noe.

direct hit Lock it in med Monday commitments
Ukentlig praksis som hjelper deg med å forplikte deg til dine viktigste mål og oppgaver for uken. Det er en enkel, men kraftig måte å holde seg ansvarlig og fokusert på det som er viktigst for suksessen din.

rocket Kos i fokus: Friday wins
Ukentlig feiring av dine prestasjoner og fremskritt. Det er en tid for å anerkjenne og dele suksesser med teamet ditt, noe som gir motivasjon og positiv energi før helgen.

glowing star Do it yourself kit
Et Mirobrett hvor du kan hente malen vi bruker for å fasilitere for Radical Focus, og hvordan alt henger sammen. Dette verktøyet hjelper deg med å sette opp tydelige planer og prioritere handlinger for å oppnå suksess i prosjektene dine.

Hvem bør delta

Ideelt for ledere, teamledere, prosjektledere og enkeltpersoner som vil bli gode på å sette inspirerende mål og oppnå suksess. Vi vil gi deg verktøyene og innsikten du trenger for å skape klarhet, prioritere oppgaver og drive frem progresjon i dine prosjekter og mål. Uansett om du er nybegynner eller har noe erfaring med OKR-metodikken, vil dette foredraget gi deg et godt utgangspunkt for effektiv målstyring og måloppnåelse.

Foredrag

Foredrag 1 time
Pris: 7 000,-

Ta kontakt for å høre mer om foredraget «Kom i gang med Radical Focus»