post

Kunnskap til folket — om strukturert  og målrettet innholdsjobbing

Å jobbe med innhold kan til tider oppleves som et maraton i å rekke tidsfrister, forsøke å tilfredsstille mange interessenter og å sikre en viss kvalitet. I dette arbeidet forsvinner ofte det det strategiske aspektet. Hvorfor? Hva? Hvordan?

Det siste året har vi hatt gleden av å jobbe med et helt nytt prosjekt for Norges Bank. Konseptet, som vi har utformet sammen med bankens kommunikasjonsgjeng, har som mål å formidle kunnskap om samfunnsøkonomi og bankens samfunnsoppdrag til befolkningen. Intet mindre!

Hvorfor?

Deler av bankens kommunikasjon skal nå rette seg mot helt nye brukergrupper – folk flest. Akkurat nå er vi i en tid hvor styringsrenten stadig heves og mange opplever trangere økonomi. Da er det lett å rette frustrasjonen sin mot aktører som Norges Bank. Derfor må vi ha en tydelig stemme som kan svare på de mange spørsmålene.

Ambisjonen er at folk skal få svar på spørsmål som:

Sammen med masse dyktige folk i banken har vi fått på plass et gjennomtenkt og solid malverk og et gjennomarbeidet innholdshierarki som gjør oss i stand til å bygge kunnskapsbanken — med tilhørende “Kort forklart” innhold. 

Hva?

Konseptet er på plass, ambisjonen er godt forankret, malverket er implementert og ressursene er samlet — så da er det vel bare å begynne å produsere innhold?

Redaktørteamet har lang erfaring og god kontroll på det øvrige innholdet på bankens nettsider, men dette konseptet har helt nye forutsetninger. Ny prosjektgruppe, nye målgrupper, nytt malverk og nytt konsept. 

Vi satte opp redaksjonsmøter, fordelte oppgaver og kastet oss over skrive- og produksjonsarbeidet. Og utfordringene har stått i kø!

Og hva er vår standard for kvalitet?

Hvordan?

Vi erfarte raskt at innholdsarbeidet måtte angripes på en mer strukturert måte. Nå har vi tatt en rekke grep og føler oss godt rigget for å skape en helt ny æra for bankens ambisjon — “Kunnskap til folket”.

Helt konkret har vi tatt tak i følgende:

Konkurrent- og situasjonsanalyse

Publiseringsplan

Vi har utarbeidet en detaljert plan med alt innhold som skal produseres. 

Planen inneholder blant annet:

Forfatterguide for artikler

Sammen har vi fått på plass en guide for hvordan artikler i Kunnskapsbanken skal skrives for å sikre en enhetlig og effektiv leseropplevelse.

Guiden inneholder blant annet:

Mal for videoproduksjon

De to viktigste artiklene innenfor hvert hovedtema skal ha en videoversjon. Også her så vi behov for å etablere retningslinjer.

Disse innebærer blant annet: 

Rutiner for å sikre høy kvalitet

Korrekt og aktuell informasjon er kritisk for banken og prosjektet. Men hva er vår definisjon av kvalitet og hvordan skal vi sikre dette?

Brukertest – alltid!

Alt innhold — både artikler og video — skal brukertestes før det kan publiseres.

Hensikten med testen er følgende:

Mer gøy, mer målrettet og mer resultatorientert

Nå har vi verktøyene vi trenger for å komme i gang med innholdsproduksjonen på en effektiv og strategisk måte — og gleder oss til å vise dere resultatet. 

Redaktørteamet og banken har fått en effektiv kanal hvor innholdsarbeidet er mer gøy, mer målrettet og mer resultatorientert 

Vi håper prosjektet vil bidra til å spre viktig kunnskap enda bredere enn vi klarer i dag, og skape større forståelse for det oppdraget banken har fått.