post

Hva skal til for å skape et godt arbeidsmiljø for en intern?

I mars 2019 fikk jeg et internship hos Northern Beat med ansvar for sosiale medier. Ett år senere ser jeg tilbake på perioden, mine erfaringer og kommer med tips for hvordan legge best til rette for internship-stillinger. 


Etter å ha fått opp en betalt annonse på Facebook om at Northern Beat søkte etter studenter som brenner for innhold og sosiale medier, sendte jeg den litt bråkjekke mailen med emnefeltet «Internship? Jatakk!». 

Jeg var klar over at mailen enten kom til å bli hatet eller elsket av dem som skulle lese den, men var villig til å ta sjansen på at det skulle gå min vei. Heldigvis ble den godt mottatt av Elisabeth, som også jobbet med sosiale medier og hadde ansvar for meg under min periode som intern.

Vi ble enige om at jeg skulle jobbe én dag i uka over en periode på to måneder. Etter at de to månedene hadde gått, var jeg så heldig at jeg fikk utvidet internshipet og jeg gikk opp i stillingsprosent. 

I Northern Beat fikk jeg fra første stund prøve meg i ulike arbeidsoppgaver, enten det var å planlegge Facebook-poster for kunder, ha ansvar for sosiale medier, sette opp kampanjer eller skrive artikler. Jeg fikk stor frihet i mine arbeidsoppgaver, men Elisabeth var aldri langt unna for å se over hva jeg har gjort eller hjelpe meg videre.


Kunden jeg jobbet mest med var Stiftelsen Sykehusbarn. Her var arbeidsoppgavene å svare på innkommende meldinger, produsere og planlegge poster. Å planlegge innhold var til tider utfordrende. Et typisk scenario var som følger: jeg følte meg veldig flink som hadde organisert poster tre uker frem i tid, for så å få en beskjed om at noe annet måtte postes asap, noe som førte til kluss i mine planer (og håndskrevne notater). Men det var en fin erfaring å se at det meste ordner seg, og at det var ingen andre enn meg som la merke til at et innlegg som egentlig skulle bli publisert på mandag ble lagt ut på fredag. Etterhvert som tiden gikk opplevde jeg stor mestringsfølelse og oppgaver som tidligere var utfordrende ble mer og mer overkommelig.


Det som var spesielt gøy med å jobbe for Stiftelsen Sykehusbarn var at jeg hadde ansvar alene for kunden. Plutselig var det blitt en rutine å sende statusmail på slutten av dagen (med Elisabeth på kopi) til kunden. For meg var dette en helt ny måte å jobbe på og veldig lærerikt. Å skulle oppsummere hva jeg faktisk hadde fått gjort i løpet av en arbeidsdag, gjorde at fokuset holdt seg oppe og at kaffepausene ikke ble altfor lange.
Det har nå gått et år siden perioden min som intern var over, og jeg kan se tilbake på en veldig spennende og lærerik tid. Jeg sitter igjen med mange erfaringer og tanker rundt internship, både som intern og hvordan bedrifter kan legge bedre til rette for internship-stillinger. 


Konkrete utfordringer med å være intern

Hva skal til for å skape et godt arbeidsmiljø for en intern?

Min periode som intern endte opp med fast ansettelse hos Northern Beat, noe som er utrolig gøy. Uansett hva utfallet av internshippet hadde blitt, er jeg sikker på at de erfaringene jeg har fått gjennom å være intern vil være med meg for resten av mitt arbeidsliv. 

Har du spørsmål angående internship? Ta kontakt