post

I kjernen mellom press og prosess

Mia

Mia Wang-Norderud har jobbet som designer i Northern Beat siden 2019. Mia er opptatt av å gå til kjernen av ting. Design handler om å løse et problem — å sette seg inn i andres situasjon.

Hva var din vei inn i designfaget?

Da jeg var 14 år fantes det bare 15 plasser i hele Sverige på en faglinje for reklame som jeg ville inn på. Jeg var fast bestemt på at form og farge var det jeg skulle drive med og jeg pugget, jobbet og samlet arbeidsprøver og kom inn. Det ble starten på mitt liv med tegning, design og kunst. Etterhvert ble det mer teknisk med fokus på nettsider. Den første jobben var som Webmaster for Västerås kommune. Det var starten på et langt og entydig spor, hvor jeg har jobbet i mange forskjellige reklamebyråer og byråer med design av nettsider, men også tradisjonell reklame og print.

Hvordan holder du deg oppdatert og lærer nye ting?

Jeg følger med på hva som skjer innenfor teknologi. Når det er noe nytt — så hiver jeg meg rundt, leser meg opp, tar et kurs og oppdaterer meg på den tekniske biten. Det er fint å tilnærme seg ny teknologi på egen hånd — teste ut nye programmer og nye måter å jobbe på.

Hvilke inspirasjonskilder kommer du ofte tilbake til?

Jeg liker å følge med på trender innenfor mange felt, alt fra mote til teknologi. Hva gjør de store merkevarene? Det er ikke alltid like lett å trekke dette inn i det daglige arbeidet hvis du sitter i en kommunal etat med en helt annen type oppgave, men det er fint å ha en overordnet inspirasjon som ledestjerne.

Overordnet er det nok også god, brukervennlig design som inspirerer meg. Det kan være små ting — som når Vipps kom, det ga en følelse av at det var helt naturlig. Det løste et problem alle har i hverdagen. Eller det kan være et enkelt skjema der det er så lett å melde seg på at selv mormor kunne gjort det. I det siste har jeg også testet Kry — legekonsultasjon på video. Det er et fint eksempel på hvordan man kan hjelpe pasienten, gjennom å gjøre legehjelp lettere tilgjengelig.

Hvordan jobber du best?

Det er en klassiker — under press. Men bare litt press, for at jeg jobber best under press er en sannhet med modifikasjoner. Det er bra med fart og raske valg, men du presterer ikke alltid selv om du er produktiv. Det blir mindre gjennomtenkt. Jeg liker en kombinasjon av press og prosess, der du bruker farten til å teste ut noen forskjellige retninger for å finne ut hva som fungerer. Testing gir deg innsikt og svar. Løs problemet før du bruker for mye tid på design!

Hvilken kvalitet har du fokus på å utvikle?

Jeg prøver å lytte og forstå. Design er mye mer enn form, farge og det du ser på overflaten, det er problemløsning som krever at du setter deg inn i andres situasjon og rolle. Forstår jeg denne personens situasjon og perspektiv? Man kjemper manges kamp underveis i en designprosess, litt som megler, litt som psykolog og litt som ambassadør. En god designer må velge sine kamper og være en trygg rådgiver som forener flere behov og ønsker gjennom egen spisskompetanse og erfaring.

Livet er for kort til…?

Lange møter med for mye synsing og føringer, før fakta ligger på bordet. For å bruke tiden godt mener jeg at vi bør teste konstruktivt. Finn ut hvilket problem som skal løses for sluttbrukeren, før vi setter oss ned for å mene, synse og legge føringer for løsningen. Det er viktig å ha god innsikt før man tar beslutningen.

Hvis du ikke var designer, hva ville du vært da?

Da hadde jeg nok jobbet med psykologi, men innenfor fagfeltet design og teknologi. Hvordan påvirkes vi og hvorfor tar vi de valgene vi tar?

Hva er en utfordring designbransjen står overfor, og leder det til noen tanker om utviklingen fremover?

Ting går veldig raskt — det er fort gjort at gapet mellom de som henger med og de som ikke gjør det skaper en kløft, og det skaper utfordringer. Teknologi må være så enkelt å bruke at alle forstår det. Jeg ser at barna mine springer i fra meg og de eldre ikke henger med, hvor vil vi være om ti år? Klarer vi å tette gapet?

Når bare en brøkdel av funksjonene på den nye radiatoren blir brukt blir det for mye. Vi må passe på at det ikke er så avansert at det gjør ting vanskeligere.

Hva kunne du snakket om i 30-minutter — uten å forberede deg?

Om å gå til kjernen! Finn kjerneproblemet før du lager løsninger. Først når du har det kan du optimalisere det som kan forbedres — eller finne nye løsninger.