post

10 år med Northern Beat

Sommerferien er rett rundt hjørnet, og ikke bare har vi blitt ferdig med første halvår av 2022, men Northern Beat har også rukket å bli 10 år. Det føles ikke ut som om det er ti år siden idéen om Northern Beat ble til, men for en reise det har vært.

Sommeren 2012 og frem til i dag

Northern Beat ble stiftet 15. juni 2012 og var i full drift fra 1. august. De første kundene våre var Ruter, Politihøyskolen, NAF, Difi (uu-skolen), BI, Skagenfondene, LHL og Advokatforeningen. Ekstra hyggelig er det at både LHL, BI og Advokatforeningen fremdeles er aktive kunder i 2022.

Den gang jobbet vi mest med nettløsninger og intranett, og det var veldig populært å tilpasse disse til mobile enheter. Buzz-words som mobile first og brukersentrert utvikling av nettløsninger var på alles lepper. Etter hvert jobbet vi oss videre inn på områder som omhandlet mer salg over nett, spesielt innen reiseliv, finans og kurs.

De første oppdragene våre bestod av kortere prosjekter med tydelige briefer på hva som skulle utføres. I dag bistår vi kundene våre i mer strategiske roller over lengre perioder. Prosjektene vi engasjerer oss i blir prioritert fortløpende etter hva brukerne har behov for eller hva kundene strategisk ønsker å fokusere på.

Vi forstod raskt at det var de ansatte som jobbet i selskapet som var gullet, og har jobbet utrettelig med å bygge en svært god kultur og et godt arbeidsmiljø. Dyktige folk og spennende prosjekter hos kunnskapsrike kunder har vært grobunn for det som i dag er Northern Beat. Vi har ansatt jevnt gjennom de siste ti årene, og nå er vi 36 ansatte. Med en snittalder på 38 år og en snitterfaring på tolv år. Vår yngste ansatt er 26 år og den eldste 53 år. Fordelingen mellom kvinner og menn er god, med en liten andel flere kvinner enn menn. Siden starten har fjorten ansatte sluttet, hovedsaklig for å følge andre karriereveier enn det vi har kunne tilbydd dem.

Hva med 2022 og veien videre?

2021 var et svært godt år, med mange spennende og hyggelige opplevelser. Vi har benyttet oss av farten vi hadde ut av 2021 og levert et svært godt første halvår i 2022.

Vi har til nå fått på plass fem nye ansatte, hvorav fire er designere og en skal forsterke salgs- og kundeoppfølgingen. Til høsten kommer det ytterligere tre ansatte. Vi har etablert nye kundeforhold med Kahoot!, Mentra by Sats, Tolletaten, Tellu, Vipps, Sharefox, Finn.no og Moment Team, for å nevne noen. Felles for alle kundene er at vi jobber i skjæringspunktet mellom tjeneste- og produktutvikling, med design som metodisk tilnærming. Prosjektene vi jobber med er viktige for brukerne og kritiske for kundene. Vi inngår i tverrfaglige team og jobber hardt for å bli oppfattet som en ny kollega og ikke enda en leverandør. Dette føler vi at vi har lyktes godt med. Vi har et inntrykk av at kundene ser på oss som viktige spillbrikker i de etablerte teamene, og har et ønske å investere tid i å etablere gode produkter og tjenester.

Vårt fokus videre er fremdeles å jobbe med digitale løsninger, mye innenfor produkter og tjenester, i tillegg til nett- og e-handelsløsninger som krever mye i forhold innholdsforvaltning, navigasjon og brukervennlighet.

Hvis du ønsker å prate med oss om mulighetene for å leie en kollega må du bare ta kontakt. I mellomtiden tar vi oss en velfortjent sommerferie.