page

Universell utforming – ekspertevaluering av ditt nettsted eller app

Universell utforming handler om mye mer enn bare å utforme nettsteder som følger kravene gitt av uutilsynet. Ved å utforme et nettsted eller mobilapplikasjon som tilfredsstiller kravene, skaper vi også gode brukeropplevelser, for alle, uavhengig av funksjonsevne. 

Hos oss kan du få gjenomført en ekspertevaluering hvor vi går gjennom ditt nettsted eller app med tanke på uu kravene. I denne evalueringen tester vi din løsning, opp mot minstekravene i henhold til gjeldende regelverk. Vi bruker en testprosedyre som bygger på uutilsynet sine metoder, der vi måler om det er samsvar, brudd eller forbedringspotensiale i henhold til suksesskriteriene i WCAG 2.1.

Testing av universell utforming

Det lønner seg å teste ofte og regelmessig, og gjerne innføre det som en del av utviklingsprosessen. Utsetter man testingen til helt til slutten av et prosjekt, vil det nesten garantert føre til ekstra arbeid, og ikke minst ta ekstra lang tid. 

For å teste for universell utforming finnes det ulike verktøy som hjelper deg med å teste nettstedet ditt, for eksempel utvidelser til nettleseren du enkelt kan installere og aktivere. Disse kjører gjennom nettsiden og gir tilbakemelding på hvilke feil og brudd på regelverket den finner. 

Men, her er det også et stort men; det er mange krav disse automatiske testene ikke tar høyde for, eller kan teste. Derfor er det også viktig å gjennomføre en manuell test i tillegg. 

Eksempler på ting det alltid er viktig å teste manuelt:

Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold

Retningslinjene for tilgjengelig webinnhold (WCAG) er bygget opp av fire prinsipper, som sier at løsningen skal være:

De fire prinsippene understøttes av tolv retningslinjer som utgjør de grunnleggende målene du bør jobbe mot for å gjøre innholdet mer tilgjengelig. Disse retningslinjene er ikke testbare, men utgjør rammene og de overordnede målsetningene for å hjelpe deg å forstå suksesskriteriene.

Det finnes totalt 61 testbare sukesskriterier, fordelt på de ulike retningslinjene, som gjør det mulig å teste om kravene til tilgjengelighet overholdes. Forskriften stiller krav til at man må oppfylle 35 (49 for virksomheter i offentlig sektor) av disse suksesskriteriene. 

Fra 1. februar 2023 legges det til 12 nye sukesskriterier, som tar bedre høyde for mobile enheter. I første omgang er det bestemt at disse nye kravene kun er gjeldende for virksomheter i offentlig sektor. I tillegg blir det krav om at offentlig sektor har en tilgjengelighetserklæring for sine nettsteder og mobilapplikasjoner.

Det betyr ikke at private virksomheter ikke trenger å bry seg om dette, for god brukeropplevelse bygger ofte på god universell utforming. 

Det kan være vanskelig å sette seg inn i retningslinjene og suksesskriteriene for universell utforming, og få et godt bilde over hvordan ditt nettsted ligger an i forhold til forskriften. Vi har god oversikt over hvilke krav som er gjeldende, og sitter på kompetanse til å utføre slike tester. Når du får gjennomført en ekspertevaluering av ditt nettsted eller mobilapplikasjon hos oss får du utarbeidet en statusrapport som knytter eventuelle brudd og forbedringspotensiale opp mot kravene det gjelder. Dette gjør det lettere for dere å få rettet opp i eventuelle feil, og få skrevet en tilgjengelighetserklæring.

Dersom dere ønsker hjelp til å komme i gang med testingen, eller rådgivning på veien, er det bare å ta kontakt. 


Kom igang med arbeidet med uu – ta kontakt!

Lei en kollega