page

Webinar

Arrangementer som tidligere krevde fysisk oppmøte, kan nå med enkle grep holdes digitalt. Fordelene med et webinar er mange. Ved å bruke webinar kan man nå ut til et stort publikum, for eksempel eksisterende eller nye kunder. Webinarer kan også tas opp, slik at det engasjerer etter webinaret er ferdig. 

Hva er egentlig et webinar? 

Webinar er egentlig et videomøte eller foredrag som foregår over internett. Det er mulig at alle i møtet prater med hverandre og har på kamera, eller at det kun er en som presenterer og prater. Den mest vanlige praksisen når det gjelder webinar med eksterne deltagere, er at det er én eller flere som holder et foredrag for de som ser på. Da ser deltagerne foredragholderens skjerm, samtidig som foredragsholderen holder en muntlig presentasjon. 


Nå det rette publikumet 

Vi hjelper deg med å sette opp målrettet annonsering slik at du får de rette deltagerne til å melde seg på ditt webinar. Vi hjelper deg å komme i gang, drifter eller rådgir for annonsering på Facebook, Instagram, Snapchat og Google.

Med enkelt utstyr kan man enkelt holde webinar fra både hjemme og kontoret.


Oppsett av e-post og landingsside

 Det er viktig å ha en god landingsside, hvor man har skjema for påmelding. Fordelen med å bruke påmeldingsskjema er at man har muligheten til å sende e-post med oppdateringer før og etter webinaret. Vi hjelper deg med å sette opp påminnelser, nyheter og oppfølging i forbindelse med webinaret.  

Webinaret kan også tas opp og gjøre tilgjengelig i ettertid.

Plattform og utstyr 

Vi har erfaring fra flere ulike typer plattformer for webinarer, og tilpasser oss ditt ønske. De mest vanlige er Youtube, Zoom, Webinar Jam og Microsoft Teams. Uansett hvilken plattform man velger å holde webinaret fra, er det viktig å ha god lyd og bilde. Erfaringene våre viser at dette er noe deltagerne er veldig opptatt av. Har man ikke det tekniske i orden, kan det være lett å forlate webinaret for å heller gjøre noe annet. Vi kan hjelpe deg med å velge utstyr til ditt behov, og kan gi opplæring i bruk av disse. 

Moderator 

Velger man å ha en åpen chat under webinaret, kan være lurt å ha noen som er moderator der. Kort sagt er dette noen som kan svare på spørsmål direkte i chatten. Svarer moderator direkte underveis får tilskuerne rask svar på spørsmålet de stiller. Moderatoren kan også samle spørsmål som kommer underveis, og lese de opp for foredragsholder på slutten av webinaret. Moderatoren kan også fungere som produsent, og sørge for at både lyd og bilde fungerer godt underveis i webinaret. 

Opptak av webinar 

Etter at et webinar er ferdig, er det mange som forventer å få tilsendt et opptak av det i ettertid. På den måten kan webinaret og innholdet i det engasjere også utenfor de tidsrammene som er satt opp. Mange har en hektisk hverdag, og med et opptak er det mulig å se når det best passer for den enkelte. Vi kan bistå med opptak, redigering og distribusjon av dette. Det er viktig å huske på at selv om webinar kan virke enkelt i forhold til et fysisk arrangement, er det minst like mange forberedelser som må til. Deltagere på webinarer har store forventninger både når det gjelder innhold og det tekniske.  

ØNSKER DU Å KOMME I GANG MED WEBINAR? TA KONKTAKT MED OSS