Northern Beat: Sosiale medier

Sosiale medier

Dagens samfunn stiller nye krav til transparent og relevant innhold, som ikke bare må skje på målgruppens premisser, men helst i dialog med målgruppen også. Sosiale medier er overlegen andre digitale kanaler i mulighetene en merkevare får til å skape gode relasjoner og engasjement med målgruppen den ønsker å nå.

I en tid hvor det stadig er vanskeligere å holde på kundenes oppmerksomhet er det viktig å skape og distriuere relevant og verdifullt innhold i egne kanaler for å tiltrekke seg, engasjere og beholde en tydelig definert målgruppe.

Vi må tilrettelegge for at brukerne/kundene finner det de er ute etter, der de er, og at veien dit er så enkel og behagelig som mulig. Dette krever ofte hard innholdsprioritering og klare og tydelige budskap som blir utviklet på kundens premisser, og ikke merkevarens premisser.

Trenger du å spisse budskapet på sosiale medier? Hjelp med å utforme og publisere innhold? Eller vet du ikke helt hva som skal til for å få økt engasjementet med målgruppe? Northern Beat hjelper gjerne med alt fra drift av kanaler, innholdsproduksjon og annonsering på plattformene.

Lyst å komme i gang med ditt prosjekt?

Vil du høre hva vi kan gjøre for deg? Ta kontakt med Ørjan eller Ole.

Eksperter på web, design, interaksjonsdesign, netthandel og intranett. Vi skaper bruker­opplevelser som engasjerer, konverterer og begeistrer.

Vi holder til i Oslo.