Konseptutvikling

I oppstarten av ethvert web-prosjekt jobber vi med å konkretisere og sette uttrykk på den overordnede idéen som skal være førende for alle aspekter av løsningen. Dette arbeidet gjøres med utgangspunkt i innsikt i virksomhetens ambisjoner og målgruppenes behov.

I denne fasen av et web-prosjekt arbeider vi med den overordnede konseptuelle løsningen som bygger på konklusjonene fra strategiarbeidet. Et overordnet konsept dekker både funksjonelle aspekter, merkevare/designretning og teknologisk løsning.

Leveransen vil være en konseptbeskrivelse som fungerer som en ledesnor for videre arbeid med nettløsningen. Den skal også være et kvalitetssikringsdokument som skal brukes videre i prosessen for å sikre at leveransen er i samsvar med definerte målsetninger.

Det er først når konseptet er klart at vi vet hva vi skal lage, og vi kan gå videre med med innholdsdefinering, interaksjonsdesign og grafisk design. Nye ideer og funksjonalitet skal alltid kunne kontrolleres opp mot konseptet.

Lyst å komme i gang med ditt prosjekt?

Vil du høre hva vi kan gjøre for deg? Ta kontakt med Ørjan eller Ole.