Interaksjonsdesign

Om vi skulle bygge et hus ville vi trengt skisser på hvor mange rom vi skulle ha, hvilke rom vi skulle ha, hva hvert rom skulle brukes til og hvordan man skulle komme seg fra rom til rom. Det er dette interaksjonsdesign handler om.

I hvilken grad skal brukerne delta i kommunikasjonen, hvordan skal innhold vektes opp mot hverandre, hvordan skal navigasjon fungere, hvilke call-to-actions er nødvendige og i hvilken grad skal vi benytte oss av visuell kommunikasjon.

Idet vi har en felles forståelse for hva som skal utarbeides av sidemaler starter vi arbeidet med å definere funksjonalitet og tegne ut interaksjonsdesignet for de aktuelle sidemalene. Interaksjonsdesignet vil ikke fokusere på designet, men på vekting, prioritering, relasjoner osv. Et godt arbeid med funksjonalitet og interaksjonsdesign vil gjøre det enklere for designere og utviklere å gjøre sin del av jobben.

Når vi arbeider med interaksjonsdesign og funksjonalitet vil vi også få mulighet til å jobbe med innholdet og måten dette skal forvaltes. Det er også naturlig å ta stilling til hvilke innholdskategorier vi skal benytte, samt tagger, emnekart og lignende. Dette blir viktige føringer og innspill til innholdsarbeidet.

Lyst å komme i gang med ditt prosjekt?

Vil du høre hva vi kan gjøre for deg? Ta kontakt med Ørjan eller Ole.