Google Design Sprint

Alt er i endring, bransjene glir over i hverandre, alle driver med alt og kundene forventer at vi kommer dem i forkjøpet. Om du skal være rigget for fremtiden må du være villig til å tenke på nye måter.
Illustrasjonsbilde

Alt er i endring, bransjene glir over i hverandre, alle driver med alt og kundene forventer at vi kommer dem i forkjøpet. Om du skal være rigget for fremtiden må du være villig til å tenke på nye måter.

Det er utfordrende å henge med – toget kjører veldig fort. De digitale valgene vi tar påvirker selve kjernen i businessen – derfor snakker vi om digital forretningsutvikling. Det handler om å finne løsninger som gjør at vi jobber smartere, utvikler nye tjenester eller henter ut mer potensiale i eksisterende tjenester. Du må sette innovasjon i system. Dette kan vi hjelpe deg med.

Vi benytter oss av prinsippene i Google Design sprint når vi jobber med innovasjon og digital forretningsutvikling. Google Design sprint er et 5-dagers workshop som setter virksomhet, teknologi og bruker i sentrum, gjennom strukturert brainstorming. Problemstillinger løses gjennom design, prototyping og til slutt brukertesting.

Illustrasjonsbilde Illustrasjonsbilde

Sikre deg for fremtiden – la oss sette ditt innovasjonsarbeid i system

Vi har klokkeklar tro på denne metodikken som verktøy når vi jobber med digital forretningsutvikling. Derfor er de fleste ansatte i Northern Beat sertifiserte Google Design sprint fasilitatorer, i tillegg til å være erfarne og kreative konseptutviklere.

Noen bedrifter trenger hjelp til enkeltutfordringer, nye ideer og løsninger, mens andre trenger å integrere innovasjon som en del av sin daglige business. Vi bistår gjerne både med fasilitering, konseptuell prototyping eller innovative forretningsplaner slik at din bedrift eller løsning får et fundamentert beslutningsgrunnlag for videre investering.

Ta kontakt!