Produktsiden – Kan retail lære noe av reiseliv?

På første del av ehandel.com sitt nyoppstartede "Techforum", var det jakten på den perfekte produktsiden som stod på planen. 5 foredragsholdere var på plass, deriblant Cecilie, interaksjonsdesigner i Northern Beat, som delte tips og innsikt fra våre prosjekter på tvers av bransjer.
Illustrasjonsbilde

Inspirasjon fra reiseliv

Vår påstand er at man ikke kan innovere i et prosjekt om man ikke adopterer fra forskjellige bransjer og kulturer. Så hva kan retail hente fra reiseliv? Cecilie brøyt det ned i produktsidens 3 viktigste oppgaver - og vi oppsummerer:

1. Produktsiden skal svare på alt – gi nok informasjon.

En viktig oppgave for produktsiden er å gi kunden nok informasjon til å gjennomføre et kjøp. I retail blir informasjonen som oftest presentert på en veldig komprimert måte, fordelt og skjult under faner.

Innen reiseliv derimot ønsker vi som regel å gjøre det helt motsatte. Vi finner ut hvilken informasjon som er viktigst for kjøperne, bruker mye plass og løfter frem informasjonen på en visuell måte. Vi ønsker som oftest å appellere til noe emosjonelt, og bruker mye bilder, video og tekst for å gi kunden en ønsket følelse. Vi mener retail burde være enda tøffere – tørre å bruke mer plass og løfte frem informasjon istedenfor å gjemme den bort.

2. Produktsiden må gi relevans for kunden – personalisering.

Når vi jobber med nettsider, prøver vi i så stor grad som mulig å gjøre innholdet og informasjonen så relevant som mulig for kunden. Slik at kunden opplever at de får mer verdi.

Når vi ser på typiske retail produktsider ser vi sjelden noe form for personalisering av innhold, spesielt ikke i Norge. All informasjon er felles, uavhengig av hvem du er, hvilken kundegruppe du tilhører eller hva slags brukermønster du har. I reiseliv derimot blir informasjon og innhold i stor grad personalisert. Er du utenlandsk turist på Vist Flåm sin nettside ser du ett type innhold - og er du norsk turist ser du et helt annet type innhold.

Vi mener at personalisering i mye større grad burde testes ut i retail. Hvis en bruker bestiller str 38, eller som regel klikker seg inn på miljøbilder umiddelbart, kanskje disse funksjonene kan være forhåndsvalg? Er det slik at kvinner ofte ønsker å se tilhørende tilbehør, mens menn ønsker å sammenligne produkter innenfor samme kategori - kanskje dette burde tilpasses disse brukergruppene? Kundene er ulike og produktsiden burde gjenspeile dette.

Illustrasjonsbilde

3. Gi følelsen av et godt kjøp

I retail er det som regel kun én tilbudspris som forsikrer kunden om at hun gjør et godt kjøp. Reiseliv derimot bruker i høy grad enten etablerte eller egne konstruerte labels og stempler for å øke tilliten hos kunden. Hotels.com er en av de som virkelig utnytter dette ved å bruke "spesialpris", "hemmelig pris", "medlemspris" "kun 2 timer igjen av tilbudet", "bare 4 igjen" etc. Vi mener retail kan ta i bruk etablerte eller konstruerte stempler i mye større grad.

4. Ekstra tips: Tørre å utfordre bildebruken

Retail bruker ofte små bilder man kan veksle mellom, eller en karusell. Reiseliv velger heller å gå stort. De ønsker å selge en livsstil og fortelle en historie. I reiseliv bruker vi ofte store bilder, vi forteller en historie.

Både G-Star og Apple er to innenfor retail som har bestemt seg for å gjøre akkurat dette. Berike produktsidene. De er ikke redde for å la kunden scrolle ved å bruke store bilder og mye plass, og de selger en livsstil og en identitet i stedet for et produkt.

Lyst til å høre med? Ta gjerne kontakt :)

Kontakt oss for mer informasjon