Hvorfor etterarbeid på et prosjekt er minst like viktig som selve prosjektet.

For ett år siden lanserte vi et av prosjektene vi er mest stolt av. Vi totalrenoverte Norges beste hotellnettside, og gjorde den enda bedre. Vi tok i bruk grunnleggende idéer om fryktløshet, innovasjon og inspirasjon. Tallene vi i dag kan vise til er klare indikasjoner på at jobben vi gjorde ikke bare var god, men også revolusjonerende. Hvorfor? Fordi de viser økt konvertering og fortjeneste, på en plattform som allerede ble sett på som vanskelig å overgå.
Illustrasjonsbilde

Selv om den store og tunge jobben for Thon Hotels er gjort er vi enda ikke i mål. Vi jobber for Thon Hotels hver eneste uke. For oss er etterarbeid og oppfølging minst like viktig som prosjektet vi har ferdigstilt og levert til kunden. Vi har samlet fem punkter som forklarer hvorfor vi mener at jobben ETTER lansering er essensiell.

 

1. Det handler ikke bare om vedlikehold!

Etter lansering er vi på jobb for våre kunder hver uke, og da fokuserer vi på forbedring, nye digitale grep og optimalisering. Vi jobber for å øke vår kundes posisjon i markedet, og for å oppnå en optimal nett- og applikasjonsløsning.

2. Innovasjon og ny teknologi

Markedet endrer seg stadig, og bedrifter opplever mer konkurranse fra nye aktører. Når vi ser ferske ideer hos ulike bransjer lar vi oss inspirere og vi er ikke redde for å teste ut nye tanker i praksis. Vi holder oss alltid oppdaterte på det siste innen teknologi, slik at våre prosjekter kontinuerlig forbedres. Thon Hotels var for eksempel første hotellkjede hvor man kunne betale med Vipps.

3. Nye behov og bruksmønstre

Vi følger nøye med på endringer i bruksmønster og behov slik at vi kan justere og møte folks ønsker og forventninger rundt en digital løsning. Når vi hele tiden jobber for økt konvertering

må kunne se hva brukere av en nettløsning ønsker og forventer seg, det endrer seg kontinuerlig. Slik vil vi alltid levere produkter som gir brukertilfredshet, og dermed også suksess for våre kunder. At de som skal ta i bruk produktet du leverer er fornøyde vil føre til en større omsetning og konverteringsrate.

4. Vi skal alltid flytte målstreken!

Vårt mål er å bli best innen vårt eget fagfelt. Derfor ønsker vi alltid å utfordre oss selv. Hvis vi leverer det kunden forventer har vi ikke gjort jobben vår. Vi skal overskride forventinger og komme med nye ideer som vil gi kunden nye mål. Selvfølgelig holder vi også øye med eksterne konkurrenter, men til syvende og sist handler det om å overgå seg selv hver dag. Å utfordre oss selv vil føre til utvikling blant våre egne ansatte, men også bedre resultater i prosjekter for ulike kunder.

Etter lansering har vi sett en økning i omsetning på nærmere 15 % og omsetningen fra mobil har økt med over 100 %. Det beste av alt er at begge disse tallene øker for hver uke.

5. Vi skal øke omsetning og konvertering for kunden

Vi skal øke konvertering på alle flater vi jobber med lenge etter lansering. Slik når vi alltid målene vi setter hele veien. Hos Thon Hotels har vi etter lansering sett en markant økning i omsetning via digitale kanaler. Dette gjør Thon Hotels i stand til å investere mer og la oss jobbe med punkt 1-4 over.