Dette tenker vi på i 2018

Nå er vi godt i gang med 2018, så det vil jo være litt å fuske å spå hva som kommer til å skje, men dette er i alle fall våre tanker om året som så vidt har startet.

GDPR

Vi kommer ikke unna å snakke litt om dette. Vi vet at kundene våre både frykter og fnyser av det. Noen bryr seg og har kommet godt i gang, mens de fleste er fremdeles litt usikker på hva dette betyr for dem, og satser på at noen andre snart kommer med en forklaring på hva som kreves. Det er hyppige frokostseminarer og konferanser om temaet, så kilden til informasjon er stor. Det viktige arbeidet mener jeg at vi kan deles inn i kartlegging, justering og dokumentering. Kartleggingen handler om å få en oversikt over hvilke opplysninger om personer og kunder selskapet har, hvordan de er lagret, sikret og hva man bruker det til. Deretter må man justere måten man behandler opplysningene på. Sjekke om det er relevante opplysninger, at det foreligger samtykke om det er nødvendig og at de blir benyttet i henhold til samtykket. Husk her at hvis dere samler inn formålstjenlige opplysninger og kun bruker det til nettopp det formålet, så kreves det ikke samtykke.

Google Design Sprint

Mange har lært et nye buzzword i 2017, og er klar til å ta dem i bruk i buzzword bingoen i 2018. Ett av dem er Google Design Sprint. Denne metodikken er svært populær i innovasjonsprosesser og vi ser det hyppig i utvikling av nye tjenester og produkter. Metodikkens grunntanke er at man definerer en problemstilling og løser problemet ved lage en testbar tjeneste eller produkt i løpet av 5 arbeidsdager (!). Vår anbefaling er naturligvis å tilpasse dette til hvordan organisasjonen kan agere på en slik prosess, men prinsippet står fast. Garantert en spennende opplevelse for deg og din organisasjon. Vi er klare til å hjelpe alle kunder som spør!

PSD2 eller betalingstjenestedirektivet

Den 13. januar (min bursdag) ble betalingstjenestedirektivet eller PSD2 som mange omhandler deg som innført. PSD står for Payment Services Directive og 2-tallet representerer en revisjon av dette. Dermed forstår de fleste at det også fantes en PSD1, men det er ikke så viktig :-) Det som er viktig er at PSD2 har som mål å få økt handelen mellom EU landene, og det gjøres ved at direktivet gjør det enklere og billigere å behandle transaksjoner på tvers av landene i EU. I Norge er vi vant til å betale med kredittkort, og vi har gjerne både 2 og 3 hver. I resten av Europa er det rundt 60% som ikke har kredittkort, så en markant endring kommer da til å bli at man kan betale direkte fra kontoen sin når man handler via nett. Vi kommer til å se mange nye tjenester, men i Norge tar det nok litt lenger tid. Alle EU direktiv skal behandles av Stortinget og en lovendring kommer trolig ikke på plass før senere på året.

Det vi umiddelbart kommer til å oppleve når tjenestene kommer er at PSD2 gjør at bankene må åpne opp og være mulig å integrere mot. Samlebegrepet som du da kommer til å høre mer om da er et nytt buzzword; XS2A – som betyr access to account. Dermed kan man kanskje ha én løsning som henter opplysninger eller foretar betalinger i flere banker. Spennende...

AI, VR, AR, ML, BD og sikkert flere

To ords forkortelsene er mange og vi har alle vært borti dem. Uavhengig av hvilket du tenker på, så kommer du til å høre mer om det i løpet av året. Her er en kjapp innføring:

 • AI – Artificial Intelligence – kunstig intelligens

  Handler om å gi maskiner og programmer mer intelligent fremtoning. Det som mange tenker på da er f.eks. chatboter eller roboter som svarer etter beste evne basert på informasjon man har foret dem med.

 • VR – Virtual Reality – kunstig virkelighet

  Er nok mest kjent for oss gjennom briller som man tar på seg og som tar oss inn i en annen verden hjemme i stua. Eksemplene er mange, men det kjennetegnes med at det ofte er en repetitiv opplevelse eller oppgave som skal utføres. Da snakker jeg om dataspill, visningsleiligheter, opplæring eller bare en film opplevelse – ja, pornobransjen har hatt fokus på dette lenge.

 • AR – Augmented Reality – utvidet virkelighet

  Den utvidede virkeligheten er nok mest brukt for øyeblikket, og alle som har vært innom Snapchat eller Facebook Messanger har sett dette i bruk.

 • ML – Machine Learning – maskinlæring

  Maskinlæring henger godt sammen med AI, men nå snakker vi om å tilføre den kunstige intelligensen egen intelligens basert på læring. Ved å gi maskinen ris og ros basert på sine handlinger vil den gjennom sin utvikling lære seg mer og mer, og til slutt nok til å fremstå som en smart maskin som tilsynelatende utfører oppgaver som om den var smart nok til å finne dem på selv.

 • BD – Big Data – stordata

  Big Data overlever fra 2017 med god margin, og vi ser at trenden er at vi legger fra oss stadig mer og mer data som gjør noen i stand til lese mønstre og forutse handlinger basert på statistikk og analyse. Det finnes utallige eksempler og daglige observeringer på at big data er viktig for utviklingen av digitale tjenester og produkter. Det finnes naturligvis også utallige bekymringer...

Alt i alt så tror i alle fall jeg at 2018 blir et minst like spennende som 2017. Mer teknologi, mer datakraft, kulere tjenester, flere startups og altfor mange muligheter til altfor få teknologer, designer og rådgivere.

Kontakt oss for mer informasjon