Illustrasjonsbilde
Datatilsynet

Tydelig og tilgjengelig

Datatilsynets nettsted har et krevende, men svært viktig budskap og innhold. I en virkelighet hvor personvernet blir utfordret hver eneste dag er det helt essensielt at innholdet er mest mulig tilgjengelig for beslutningstakere og folk flest.

Bakgrunn

I 2018 trer de nye personvernreglene i kraft. De er omfattende, men det er viktig at de når fram til målgruppene. Dette vil stille store krav til presentasjon og tilgjengelighet.

Datatilsynet hadde et behov for å forberede nettstedet for de nye reglene. Samtidig var det behov for rikere og mer mobiltilpassede maler med bedre innholdstruktur og navigasjon, samt oppgradering av publiseringsplattformen til siste versjon av Episerver. Innholdet skulle i størst mulig grad videreføres i eksisterende database.

Illustrasjonsbilde

Konsept og idé

Vi startet med en enkel brukertest for å teste dagens innholdsstruktur ved hjelp av enkle oppgaver i Treejack. I tillegg utførte vi to workshoper med kunden hvor vi gikk gjennom innholdet og fordelte det på tre nye hovedkategorier. Dette for å få en mer varig toppstruktur som skal være enklere å kommunisere. Deretter utviklet vi responsive sidemaler som kunne håndtere det gamle innholdet, samtidig som det gav muligheter for å berike sidene og lage en tydeligere struktur.

Prosjektteamet