Illustrasjonsbilde
Thon Eiendom

Struktur og inspirasjon

Thon Eiendom er markedsledende innen eiendom og jobber med salg og leie av bolig, næringseiendom og forvaltning av kjøpesenter. Thon Eiendom ønsket seg en ny nettside med tydeligere struktur og navigasjon for de forskjellige områdene sine.

Bakgrunn

Thon Eiendom trengte en nettside som bedre kunne presentere de forskjellige forretningsområdene sine, på en strukturert og inspirerende måte for å øke salget og mengden av interessenter. De ønsket også å synliggjøre og løfte frem kompetansen og de dedikerte menneskene i Thon Eiendom.

 

Illustrasjonsbilde

Konsept og Idé

Nettsiden skulle inspirere til kjøp, salg og leie, og synliggjøre menneskene og kompetansen i Thon Eiendom.

For å  øke salget innenfor de forskjellige områdene Thon Eiendom forvalter, var det viktig at kunder fant rett informasjon og rett kontaktperson på alle områder. Vi ryddet opp i informasjonsarkitekturen og utviklet en ny side med en mye tydeligere struktur som er enklere å kommunisere.

Vi løftet også frem relevant innhold for å dele kompetanse, vise bredden av tjenester og produkter, og inspirere potensielle kunder. Det ble lagt fokus på et fleksibelt og redaktørvennlig oppsett, slik at det kunne brukes på tvers av de ulike områdene.

Etter lansering

Vi har etter lansering hatt en kontinuerlig prosess hvor vi sammen med kunden har forbedret løsningen etterhvert som vi ser hvordan kundene bruker den og hvilken tilbakemelding de gir. Dette har gitt oss muligheten til videreutvikle og optimalisere den helhetlige opplevelsen av nettsiden.

Kontakt oss for mer informasjon