Illustrasjonsbilde
LO – Landsorganisasjonen i Norge

Sosialt intranett

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 900.000 medlemmer er organisert i 24 fagforbund som er tilsluttet LO.

Bakgrunn

LO hadde et intranett som var utdatert, både på design og struktur. Det bar preg av at man hadde lagt til mye innhold over tid, og med en søkefunksjon som ikke fungerte optimalt var det vanskelig å finne riktig informasjon. Intranettet skilte heller ikke på hvor de ansatte befinner seg i landet og de som sitter ute i distriktene følte at mye av informasjonen som blir lagt ut i hovedsak dreier seg om de som sitter på sentralkontoret.

Konsept og idé

Gjennom innledende workshops fikk vi avdekket behov og mål for det nye intranettet. Videre gjennomførte vi intervjuer med utvalgte brukere i de ulike målgruppene og fikk mer spesifikke tilbakemeldinger for bruk og hva de ønsket seg i et nytt intranett.

På bakgrunn av dette kom vi opp med et konsept for et intranett hvor vi ønsket å senke terskelen for å publisere slik at flere på tvers av organisasjonen kunne bidra både faglig og sosialt. I tillegg la vi til rette for at man kunne publisere til hele eller deler av organisasjonen for å unngå at informasjon som bare gjelder enkelte grupper deles med alle.

Vi utviklet en prototype for et nytt intranett som har endt opp i et mer sosialt intranett hvor det også er lettere å finne den informasjonen man behøver til sin rolle og stilling. I tillegg kan man også melde seg inn i ulike grupper, det være seg treningsgruppa eller kunstklubben og abonnere på nyheter og hendelser fra disse.

Prosjektteamet