Illustrasjonsbilde
JUS

Relevante juristkurs

Juristenes utdanningssenter (JUS) er en selveiende ideell forening med Norges Juristforbund og Advokatforeningen som medlemmer, og har som mål å tilby sine medlemmer etter- og videreutdanning på høyt nivå.

Bakgrunn

JUS ønsket en ny nettside, i ny profil, med fokus på å formidle kursene som tilbys og selge flest mulig kurs.

Illustrasjonsbilde Illustrasjonsbilde

Konsept og idé

Vi utviklet en løsning hvor hovedformålet med nettsiden er at brukeren skal finne et relevant kurs for seg selv. Søk etter kurs har fått en fremtredende plass på forsiden, og vi har jobbet med filtrering og presentasjon av kurslisten for å gjøre det enklest mulig å finne relevante kurs.