Illustrasjonsbilde
LHL

Oppgavefokusert nettsted for pasienter og pårørende

Nettsidene til Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) er Norges primære oppslagsverk for all informasjon rundt hjerte- og lungesykdom, og henvender seg til mer enn 800.000 syke og pårørende i Norge.

Konsept og idé

Gjennom bevisst bruk av bilder, stil og tone lagde vi et uttrykk som formidler livsglede, og som på en positiv måte får frem viktigheten av LHL sitt arbeid.

Vi utarbeidet et konsept som prioriterte den viktigste brukeroppgaven; å finne informasjon om sykdom. Dette omfatter symptomer, utredning, prosedyrer, rettigheter, diagnose, behandling og rehabilitering.

Illustrasjonsbilde Illustrasjonsbilde

Det nye nettstedet gjør viktig informasjon lett tilgjengelig for hjerte- og lungesyke og deres pårørende.

Prosjektteamet

Prosjektet er levert i samarbeid med: Epinova