Illustrasjonsbilde
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Nytt intranett for FFI

FFI er forsvarssektorens sentrale forskningsinstitutt og har som hovedformål å drive forskning og utvikling for Forsvarets behov. FFI er organisert i seks forskningsavdelinger, med støtte fra en strategi- og utviklingsenhet, en næringsstrategigruppe og en instituttstab med forvaltningsfunksjoner og administrative fellesfunksjoner.

Bakgrunn

FFI hadde utført et grundig forarbeid. I dette forarbeidet lå det en detaljert kravspesifikasjon som primært omhandlet tekniske aspekter, men det var også detaljert ut en rekke kommunikative føringer. På et overordnet nivå var de største utfordringene med dagens intranett.

  • Folk finner ikke frem, dårlig søk og navigasjon
  • Kommunikasjon en vei – ovenfra og ned
  • Lite relevans – ingen form for personalisering

Konsept og idé

Gjennom workshops og innsiktarbeid sammen med FFI kom vi frem til følgende visjon for intranettet; «Økt produktivitet og effektivitet».

Målene vi definerte var:

  • Skape fellesskap og stolthet
  • Faglig samspill på tvers av organisatoriske siloer
  • Viktig kilde til informasjon
  • Personalisert – tilpasses hver enkelt

Tilbakemeldingen fra kunden er at det nye intranettet har gjort det enklere å finne informasjon og å holde seg oppdatert på tvers av avdelinger og fagmiljøer. Overaskende mange bidrar med blogginnlegg og annet innhold, og stadig flere tar i bruk kommentarfeltene. Dette tyder på at alle målene vi har satt oss i prosjektet er i ferd med å bli oppnådd.

Prosjektteam