showcases

Innovativ plattform for e-kurs

Utfordring

Juristenes Utdanningssenter tilbyr kurs og etterutdanning for sine medlemmer. Lenge foregikk undervisningen på den tradisjonelle måten med oppmøte i fysiske lokaler, men flere av kursdeltakerne ønsket muligheten til å ta kurset når og hvor en selv ville. JUS ønsket derfor å kunne tilby medlemmene sine å gjennomføre kursene digitalt, både for at flere skulle få muligheten til å delta, og for få å større oppslutning om kursene. Et digitalt kurs er også kostnadsbesparende i forhold til gjennomføring, noe som bidrar til høyere inntjening for JUS.

En av utfordringene med kurs innenfor juridiske fag er at kursene krever at deltakeren forstår og får med seg innholdet i det aktuelle kurset. Dette var derfor noe vi måtte ta hensyn til når kursene skulle digitaliseres.

Prosess

For å forstå kompleksiteten i digitaliseringen gjennomførte vi innsiktsrunder med de som er ansvarlige for kursporteføljen hos JUS og representanter fra salgs- og markedsføringsavdelingen. I tillegg gjennomførte vi undersøkelser og analyser av hva som fantes av mulige samarbeidspartnere og konkurrenter.

Det var viktig at den nye kursplattformen kunne integreres med de eksisterende CRM- og medlemssystemene, samt at det skulle fungere med det nye verktøyet for å sette opp kursene. Vi satte derfor opp modeller for å vise dataflyten mellom systemene, og gjorde nødvendige avsjekker underveis for å sørge for at alle systemene snakket sammen.

Deretter satte vi opp en prototype av den nye kursplattformen for å kunne gjennomføre brukertester og foreta nødvendige justeringer av løsningen før den tekniske utviklingen startet.

«Jus.no kan endelig tilby det vi lenge har lengtet etter, en innovativ og fremoverlent plattform, hvor våre kunder enklere kan navigere seg rundt»

Karen Lyche Oppegaard, Markeds- og innovasjonssjef.

Løsning

JUS har nå fått en digital kursportal hvor de kan logge på og gjennomføre kurs. Her blir alt man gjør lagret uavhengig av hvilken plattform man logger på med, slik at man kan starte et kurs på kontoret, fullføre videoer på bussen på vei hjem og gjennomføre en oppsummeringsprøve på nettbrettet fra sofaen på kvelden. Løsningen logger hvor lang en har kommet i kursløpet og hvor mye en har sett av en video. Løsningen husker også når du stoppet videoen på mobilen og starter den på riktig sted på iPaden. Kursbeviset blir automatisk generert og lagret i kursportalen. Medlemmer får også automatisk godskrevet etterutdanning i medlemssystemet til Advokatforeningen om man er medlem der.

For JUS har de fått en utvidelse av det allerede eksisterende kursutformingsverktøyet hvor de etablerer selve kurset og kobler det mot CRM og medlemssystemet. E-kurs bygges opp i et eget verktøy hvor de legger inn kursmateriell som videoer, dokumentasjon og prøver.

Effekt

Den nye e-læringsplattformen har ført til en generell høyere tilfredshet blant medlemmene til JUS. For JUS har det både ført til en automatisering og effektivisering av kursgjennomføringen, både fordi man automatisk får tilgang til et kjøpt kurs og fordi resultatet automatisk blir logget og kursbevis utstedt med en gang kurset er gjennomført. I tillegg til at det har gitt JUS et nytt forretningsområde som genererer mer inntekt.

Refleksjon

For oss i Northern Beat var dette et svært spennende prosjekt hvor vi kunne ta i bruk både design og ny teknologi for å løse den tradisjonelle «klasseromsundervisningen». Løsningen er bygget på toppen av et skreddersydd kursadministrasjonsverktøy og tilgjengeliggjort via nettløsningen til JUS som benytter Umbraco CMS. Videre er løsningen koblet til Winorg som håndterer utfakturering og håndterer kundeopplysninger og medlemsinformasjon.

Prosjektteamet