Illustrasjonsbilde
De nasjonale forskningsetiske komiteene (Etikkom)

Gjøre innhold tilgjengelig

De nasjonale forskningsetiske komiteene er frittstående organer for forskningsetiske spørsmål og gransking av uredelighet i forskning på alle fagområder.

Bakgrunn

De nasjonale forskningsetiske komitéene (Etikkom) ønsket å gi nettstedet sitt et større visuelt løft, et bedre navigasjonsprinsipp og en mer intuitiv informasjonsarkitektur.

Illustrasjonsbilde

Idé og konsept

Vi startet med grundige analyser for å få et helhetlig bilde av bruksmønsteret. Resultatet fra dette arbeidet ga oss grunnlaget for å utvikle en mer hensiktsmessig struktur og bedre måter å navigere i informasjonen på. Sammen definerte vi konkrete mål som ble utgangspunkt for det videre arbeidet. Nettstedet skulle være et faglig oppslagsverk og sette forskningsetikk på dagsorden. Det er mye informasjon på nettstedet, så for å øke finnbarheten implementerte vi en ny og kraftigere søkemotor og valgte en alfabetisk tilnærming til innholdet.  Vi byttet ut de mest sentrale malene for at de skulle være mer tilpasset brukerbehovene, og for å gjøre det enklere å prioritere og synliggjøre innholdet. I tillegg har vi gitt hele nettstedet et stort visuelt løft.

Prosjektteamet