Illustrasjonsbilde
Norges Idrettshøgskole

Fokus på utdanning og kompetanse

Norges Idrettshøgskole er en vitenskapelig høgskole med et særlig ansvar for forskning og utdanning innen idrettsvitenskap. På NIH studerer de organisert idrett, kroppsøving, dans, friluftsliv, mosjon og trening i alle former.

Bakgrunn

Norges Idrettshøgskole har fått en ny identitet og er i gang med en større opprusting av skolebygget ved Sognsvann. I den anledning ønsket de også å revitalisere det gamle nettstedet. Dette hadde de hatt i over fire år og bar preg av at løsningen ikke var tilpasset mobil den gangen. I tillegg hadde nettstedet vokst i takt med organisasjonen, og det var derfor behov for en restrukturering av innholdet.

Konsept og idé

NIH er ganske unik og har derfor et relativt enkelt kommunikasjonskonsept. De har den beste utdanningen innenfor idrettsfag, det beste ryktet og godt tilsig av studenter på alle nivå. Utfordringen er derimot å tydeliggjøre kommunikasjonen rundt hva man kan bli og å skape en enda mer attraktiv skole som gjør at studenter ønsker å fortsette på skolen.

Det ble gjennomførte en workshop med NIH hvor vi så på mål med det nye nettstedet, målgrupper og brukerscenarier. Vi jobbet også med informasjonsarkitekturen for å se på hvordan vi kunne omstrukturere og forenkle veien til det viktige innholdet.

På bakgrunn av dette utviklet vi et design som skulle fremheve tydelige innganger til studier, karriereveier og forskning. Det ble lagt vekt på å etablere gode og rike maler som ville gi mer fleksibilitet enn tidligere. Det var viktig å etablere en god og fungerende navigasjon, da menystrukturen var litt vanskelig. I tillegg ble det lagt opp til en effektiv transportside.

Med de nye nettsidene har det blitt enklere å realisere NIHs innholdsstrategi for digital kommunikasjon. Alt ligger til rette for god brukervennlighet med prioritert innhold i nye og effektive maler.

Prosjektteamet